Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6307 (Izbavljenje jedino kroz Isusa Krista…)

Print Friendly, PDF & Email

BerthaDudde, br. 6307, 9 Srpanj 1955

IZBAVLJENJE JEDINO KROZ ISUSA KRISTA…

Nijednom čovjeku nije nemoguće osloboditi se iz okova, koji su bili njegova sudbina zbog nekadašnjeg otpadništva od Mene, budući da kroz Moju smrt na Križu vi možete doći u posjed snage, koja vam je prethodno potpuno nedostajala, i vi možete pružiti otpor, što vam je prethodno bilo nemoguće. Vi ljudi ne shvaćate značenje Mojega djela otkupljenja, a same riječi također nisu dovoljne, ako se vi sami misaono ne zaokupite time, zbog čega je ovo djelo otkupljenja bilo tako nužno potrebno za vas, zašto je jedan čovjek morao umrijeti, da vi budete slobodni, da vi možete dobaviti snagu za vaše izbavljenje… Vi ne shvaćate da Sam vam Ja time stvorio samo mogućnost da dosegnete nekadašnju visinu, da ponovo zauzmete mjesto kojeg ste se dobrovoljno odrekli… Vi sami ne možete u vašem nesavršenom stanju procijeniti kako ste vi ranije bili ustrojeni, ali vi to možete iznova postići, ući u prvobitno stanje… upravo kroz Moje djelo otkupljenja, jer Sam Ja Osobno, kroz Moju smrt na Križu, okajao veliki prijestup protiv Mene, dok Sam Ja kao čovjek neizrecivo patio za vas, i umro iznimno bolnom smrću… Vi ćete uistinu ostati još toliko dugo okovani, koliko se suprotstavljate djelu otkupljenja, jer sve dok vi ne prihvatite dar milosti kojeg vam nudi Moja Ljubav, vi ćete biti potpuno nesposobni osloboditi se, ustrajat ćete bez snage i bez svjetla, u vlasti onoga, od kojeg vas Ja želim osloboditi. Ali, snaga može biti primljena jedino od Mene Osobno, i stoga Me vi također morate priznati kao Onoga koji vam donosi iskupljenje od vaših grijeha, i od otuda posljedične smrti…Ali, čim vi priznate Otkupitelja Isusa Krista, u Kojem sam Se Ja Sam utjelovio, kako bih za vas otplatio (uklonio) krivnju grijeha, bit će vam lako osloboditi se od Mojega protivnika, budući vam sada Ja mogu prenijeti snagu i milost u najobilnijoj mjeri… Sada vi ne morate ni časa sumnjati da ćete biti slobodni, jer sam Ja za vas već platio ovo oslobođenje Mojom Krvlju, koju Sam Ja prolio za vas… Stoga vas Moj protivnik više ne može zadržati, ako se vi želite odvojiti od njega. On je izgubio svoju moć nad vama, čim se vi okrenete Meni u Isusu Kristu… čim se vi stavite pod Moj Križ, te time priznate da ste Moji, i to želite ostati u vječnost. Ova volja se može probuditi u vama, jer Sam Ja za to umro, tako da vaša volja iskusi osnaženje, budući Sam Ja za vas stekao, što vam Moj protivnik uskraćuje… osnaženje volje…Onda jedino volja odlučuje, da li ćete se vratiti k Meni ili želite ostati uz njega kao njegovi sljedbenici. Jer, čim doživite ovo snaženje volje, vi dakle, morate iskoristiti blago milosti stečene na Križu kroz Moju smrt… samo iz ovog izvora vi možete crpiti snagu za otpor, budući je tek kroz Isusovu smrt, bunar (izvor) milosti otvoren, i vama ljudima stavljen na raspolaganje. I stoga Isus mora biti priznat kao Sin Božji i Otkupitelj svijeta, Koji je Meni bio samo omotač (ljuska, čahura) pred očima ljudi, tako da Sam Ja Osobno mogao ostvariti djelo spasenja za vas ljude… Jer vi ste također bili Moj dio, a neumorna je Moja briga za jednom palo, koje se iznova vraća Meni u slobodnoj volji… Zato je vaša volja morala doživjeti osnaženje, budući da vlastitom snagom vi nikada ne biste promijenili svoju volju i krenuli na put povratka Meni, jer vam je to bilo spriječeno od strane Mojega protivnika, u čijoj vlasti se vi nalazite od vašeg propadanja u ponor, a od kojeg Sam vas Ja zato oslobodio. Svi vi možete biti slobodni od njega, ali jedino, ako poduzmete put prema Križu, i vi se sada povjerite Meni kao vašem Gospodaru, Koji vam uistinu pomažem, i dajem vam snagu da se konačno oslobodite iz okova smrti.

AMEN

Spread the Truth