Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6301 (Vjerska zajednica Isusa Krista…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6301, 2 Srpanj 1955

VJERSKA ZAJEDNICA ISUSA KRISTA…

Moja je volja da Moja mala vjerska zajednica treba ostati čvrsto ujedinjena, tako da jedan podupire drugoga duhovno i zemaljski… Svi se trebaju okupiti oko vrela života i sebe osvježiti, oni trebaju crpsti snagu iz njega koja će im potrebovati više nego ikada što se više približava Kraj… I činjenica da Kraj dolazi će biti poznata i uzvjerovana od strane svakoga tko sebi dozvoli biti natopljen od strane Moje žive vode, jer onda će on imati dublji uvid i znati zašto se Kraj približava… I Moja je volja da će mnogi ljudi primiti ovo znanje, Ja želim da eliksir života bude ponuđen svima koji prijeđu vašom stazom… I onda će biti ostavljeno svakoj osobi da li on želi ostati sa vama ili se iznova odvratiti od izvora kojeg je Moja Ljubav otvorila za vas… Dijelite živu vodu koja je potekla iz Mojeg vrela sa svakime… Raširite Moju Riječ koja dolazi od gore i komunicirana vam je… i pomozite neprestano povećati krug onih kojima Ja mogu pružiti snagu kroz Moju Riječ budući Ja znam kako hitno će svatko trebati ovu snagu u nadolazećem vremenu. Štogod može biti napravljeno kako bi se raširilo Moje Evanđelje kroz cijeli svijet treba biti učinjeno od strane vas, i Ja ću blagosloviti svakoga, jer Ja jedini znam da nezdrave duše mogu i dalje biti spašene ako nađu utočište u ljekovitom vrelu i oporave se kroz izvrsnu živu vodu…

Svi vi, koji primite Moju Riječ direktno ili kroz Moje sluge na Zemlji, pripadate Mojem malom stadu koje je zaštićeno od strane njegova pastira… Svi vi pripadate Mojoj crkvi koju Sam Ja utemeljio kada Sam živio na Zemlji… Vi ste svi Moji apostoli posljednjih dana koje Ja šaljem u svijet sa instrukcijom proglašavanja Mojeg Evanđelja ljudima… Znajte, da Sam Ja sa svakime od vas koji želi raditi za Mene i Moje kraljevstvo… znajte, da ću vas Ja voditi do onih koje ćete zauzvrat osvježiti sa ishranom i pićem; znajte, da svaka osoba može vršiti vinogradarski rad koja Mi ponudi sebe u službu… Ali također vjerujte da Ja trebam svakoga od vas budući puno više rada treba biti učinjeno do Kraja i budući ovaj rad može biti jedino poduzet od strane ljudi koji su voljni vršiti Moju volju, koji time prihvaćaju instrukcije od Mene Osobno… Vjerujte, da Ja zasigurno znam što će pomoći zalutalim dušama kako bi postale prosvjetljene i da ću vam Ja uvijek izručiti sredstva koja će ih blagotvorno afektirati… da ću im Ja uvijek govoriti ispravne Riječi kroz vas, naračun čega su vam Moje Riječi priopćene, tako da Ja mogu adresirati svaku osobu direktno, i Moje Riječi doista ne mogu podbaciti ostaviti utisak sve dok je njihova volja dobra i Ja i dalje vidim priliku spasiti ljudsko biće… Radite zajedno sa kombiniranom snagom i budite uvjereni da ću Ja ostati među vama, da ću Ja Osobno pozvati ljude da dođu na vrelo Ljubavi i da dozvole sebi da postanu osvježeni i osnaženi… Budite uvjereni da ću Ja blagosloviti usluge svake osobe za Mene i Moje kraljevstvo, duhovno i zemaljski, i prema tome budite marljivo aktivni u Mojem vinogradu, jer vrijeme žetve je došlo i Ja trebam mnoge žetaoce, budući nije preostalo puno vremena do Kraja.

AMEN

Spread the Truth