Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6295 (Razvoj Zemlje i ljudskog bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6295, 26 Lipanj 1955

RAZVOJ ZEMLJE I LJUDSKOG BIĆA…

Možete doći k Meni sa potpunim povjerenjem i pitati Me bilo koje pitanje koje vas zanima, jer Ja ću ga uvijek odgovoriti tako da će vam to pomoći. Međutim, vi možete dokučiti jedino ograničenu količinu znanja… ipak što vam priopćujem je dovoljno kako bi vam podario uvid u Moj vječni plan Spasenja… također je dovoljno za vas kako bi ga objasnili i podučavali druge ljude… i kako bi vam otkrio Moju ljubav, mudrost i svemoć. A ovom ću znanju nadodati još više što sami budete više napredovali, što više prijemčivi postanete za Moje svjetlo i snagu… jer Moj je cilj da trebate postati savršeni kako ste bili u samom početku, a to također uključuje vrlo duboku realizaciju… sveobuhvatno znanje u svezi Moje vladavine i aktivnosti, u svezi Moje prirode i vašeg cilja…

Trebalo je proći besknonačno puno vremena za vas ljude da napredujete iz bezdana do točke koja dozvoljava ljudsko postojanje… Ovo beskrajno dugo vrijeme dok se razvoj nagore sve do ljudskog bića dogodio je bio nužan budući se sve može jedino dogoditi unutar zakonskog reda… ni jedna faza razvoja ne može biti ispuštena svojevoljno, otud se te faze razvoja moraju odviti u skladu sa Mojim vječnim planom Spasenja i time su prikladne kreacije također bile potrebne za ovaj razvoj… što je kao ‘pra-povijesno’ za vas postalo koncept. Premda ljudska potreba za istraživanjem zasigurno nastoji izračunati trajanje ovog pra-povijesnog vremena ipak jedino sa vrlo ograničenim uspjehom, jer spori napredak duhovnih supstanci… baš kao i nastanak stvaranja… kojeg ste vi sada sposobni gledati kao ljudsko biće, je uzeo vječnosti; oni su bili beskonačno dugi periodi vremena za koje je riječ ‘vječnosti’ zasigurno ispravna riječ… Koncept vremena, međutim, je započeo jedino kada je živa tvorevina ‘Čovjek’ bio pozvan u postojanje od strane Mene, jer prethodno tome živa bića nisu bila dovoljno racionalna da bi im se omogućilo misliti i razmišljati neovisno, da bi im se omogućilo živjeti svjesno i dokučiti koncepte ‘prošlosti’ – sadašnjosti i budućnosti.’

Jedino biće obdareno sa razumom i slobodnom voljom se može nazvati ‘ljudskim bićem’, koje je bilo dovoljno sposobno razmišljati kako bi postiglo izvjestan stupanj realizacije i živjelo sukladno… Otud od tog vremena nadalje čovjek može govoriti o svjesnom razvoju prema usponu, gdje je jednom palim duhovima bila dana mogućnost vratiti Mi se za stalno… Stvaranje prvog ljudskog bića je bio početak perioda Spasenja gdje je slobodna volja postala odlučujući činbenik a ne Moja volja, kao što je bio slučaj u pra-povijesnim vremenima, gdje se sve zbivalo pod zakonom prisile što je neopozivo moralo rezultirati u višem razvoju… I vi se sada pitate koliko dugo je već ‘ljudsko biće’ nastanjivalo Zemlju… pri čemu mislite jedino uvijek na racionalno ljudsko biće koje je sposobno donositi svoje vlastite slobodne odluke i za čije potomke vi sebe smatrate…

Prvo ljudsko biće sposobno za prihvaćanje odgovornosti za njegova djelovanja i misli je bio Adam… premda su čovjeku-nalik bića već postojala prije Adama u svim dijelovima svijeta koja su instinktivno sprovodila puno onog za što se pretpostavlja kako je bilo ljudsko razmišljanje ali koji su unatoč tome bili nagnani od strane duhovnih inteligencija, koji su tako služili uzlazećim duhovnim supstancama kao čahura i u zakonu prisile sprovodili što je bilo potrebno za razvoj tvorevine Zemlja… da postane mjesto boravka za buduća ljudska bića. Oni su bili ljudske vrste čiji su instinkti i prisilni impulsi nevjerojatno snažno izbijali ali koji se unatoč tome nisu mogli smatrati odgovornima budući su oni, također, doprinijeli spram činjenice da su se duhovne supstance neprestano oslobađale i bile sposobne sebe nanovo utjeloviti… budući je sve samo služilo da bi pripremilo područje za ljudska bića koja su bila prikladna proći njihov posljednji test volje… Ova čovjeku-nalik bića su bila prema tome fizički već jako nalik formi koju Sam pripremio za ljudsko biće Adama kada je vrijeme za pale prvobitne duhove došlo da im se povrati njihova slobodna volja kako bi onda bili sposobni sebe osloboditi od forme u potpunosti. Opet i iznova pra-povijesne kreacije su oslobađale duhovne supstance, i razvoj onog što je do izvjesnog opsega potpomoglo cijelo pojavljivanje Zemlje u njegovom zavezanom stanju je nastavilo napredovati… i tako je eventualno došlo vrijeme za duhovnu supstancu da donese slobodnu odluku…

I ovo je bio početak epohe Spasenja koja je od značaja za vas budući je omogućila biću koristiti njegovu slobodnu volju i intelekt i tako živjeti svjestan život… Međutim, početak ove epohe je tako beskrajno daleko u prošlosti da ste vi ljudi nesposobni dati ikakve relevantne proračune… ipak zbog Moje volje najvažniji periodi i njihovi događaji za vas ostaju nepoznati, i premda ih vi također dijelite na pravilno-u-red-postavljene vremenske razmake… potpuno je irelevantno za vaš vlastiti razvoj. Ipak beskrajan broj palih duhova je potrebovao jedno beskonačno dugo vrijeme višeg razvoja… prema tome vi više niste sposobni procijeniti trajanje pra-povijesnog vremena… baš kao što će se utjelovljenje kao ljudsko biće morati dogoditi na tako velikoj skali da će to uzeti vječnosti… Neće biti moguće za vas ljude odrediti početak ove epohe naučno, ipak vi ćete uvijek vjerovati drugačije, budući je u prirodi ljudskog bića dok je on i dalje nesavršen da on mentalno ograničava sve što je u prošlosti…  ali nikad ne želi priznati kako za vrijeme koje je ispred njega postoji limit… posljedično tome on ne odbacuje početak… ali mu se kraj čini nemogućim. Prijašnje je, međutim, irelevatno dok je potonje izuzetno važno da ljudsko biće treba usmjeriti svu njegovu pažnju jedino na ono što leži pred njime… da će jedan period Spasenja dokončati, kao što su mnogi ranije dokončali… ali da će Moj plan Spasenja ostati… da neće nikad biti kraja koliko se to tiče djela Spasenja… da jedan beskrajan broj palih duhova također potrebuje jedno beskonačno dugo vrijeme za njihov povratak i da ću Ja opet i iznova dati ovim duhovima mogućnost popeti se iz najdubljeg bezdana na svjetlo… do Mene, iz Kojeg su jednom proizašli.

AMEN

Spread the Truth