Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6288 (“Kako mjerite bit će vam izmjereno…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6288, 19 Lipanj 1955

„KAKO MJERITE BIT ĆE VAM IZMJERENO…“

(Luka 6:38)

Uvijek ste od Mene pozvani na gorljivu aktivnost Ljubavi, i ako slijedite Moje Upute, onda također imate stalnu pomoć na raspolaganju, jer Ja razdjeljujem kako vi mjerite svoga bližnjega. Stoga možete živjeti na Zemlji potpuno bez brige, ako razdjeljujete samo ono što primate od Mene duhovno i zemaljski. Uvijek su na vaš put dovedeni ljudi koji traže ili gladuju, ljudi koji se nalaze u zemaljskoj ili duhovnoj nevolji, i njima trebate dati ono što primate od Mene, zemaljsku pomoć, ako vam se obrate, ili pak duhovne darove koje oni uvijek potrebuju i koji su daleko važniji nego zemaljska opskrba, jer potonje dolazi od Mene, ako samo čovjek nastoji ispravno vrjednovati duhovne darove… ako je voljan najprije opskrbiti njegovu dušu. Tada će i tijelo biti uzeto u obzir od Mene, jer Sam vam dao Obećanje, da trebate najprije tražiti Kraljevstvo Božje, i sve ostalo će vam se nadodati (Matej 6:33). Iz ovoga vi, Moje sluge na Zemlji, možete vidjeti da se vaša prva briga treba odnositi na duhovno Dobro bližnjega, jer se duhovna bijeda ne primjećuje tako očito, tako da je ljudi teško nastoje popraviti, dok se zemaljska patnja primjećuje osjetilno u tijelu, zbog čega se briga ljudi uvijek odnosi jedino na zemaljsku egzistenciju… Tamo također morate pomoći, koliko ste u mogućnosti, ali budući da vi posjedujete duhovno Dobro u izobilju, trebate ovo razdjeljivati svima koji su u potrebi i nastojati ljudima učiniti razumljivim da je zemaljska nevolja samo posljedica duhovne nevolje… da su izgubili nešto duhovno i zato moraju zemaljski patiti ili boriti se… Morate im objasniti da njihova aktivnost Ljubavi ostaje samo na razini želje, inače bi bili opskrbljeni od Mene u skladu s Mojim obećanjem: Kako mjerite, tako će i vama biti izmjereno… zbog čega moraju propadati, jer također ostavljaju njihove bližnje da propadaju, jer im ne daju ono što mogu dati: Ljubav, koju svaki čovjek tako nužno treba… Jer svatko, ma koliko još bio siromašan u zemaljskim dobrima, može biti pun Ljubavi prema bližnjemu, nitko nije toliko siromašan da nema ništa za dati. Čak i najsiromašniji od siromašnih mogu pokazati svoju spremnost da pomognu  i zasigurno neće izostati pomoć za njih samih. Premalo se obraća pažnja na Moju Zapovijed Ljubavi, zbog čega je također u porastu zemaljska bijeda. I ako se ljudima mora donijeti pomoć, ovo najprije mora doći na duhovan način, tako da dožive što je uzrok njihove nevolje, da ljudi moraju najprije nastojati postupati jedni s drugima u Ljubavi, da trebaju obraćati više pažnje na nevolju bližnjih nego na njihovu vlastitu, jer će se njima samima pomoć približiti u istoj mjeri koliko su spremni pomoći. I stoga im mora biti ponuđen duhovni dar, mora im se staviti na raspolaganje Moja Riječ koju Sam Ja naučavao dok Sam Ja Sam hodao na Zemlji, oni moraju uvijek iznova biti uvjereni da se mogu osloniti na Moju Riječ, da je ona Istina i da Ja održavam Svoja obećanja, da svatko samo treba staviti sebe na probu radeći ono što Ja zahtijevam, a tada također i biti siguran da će doživjeti ispunjenje Mog Obećanja.

AMEN

Spread the Truth