Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6286 (Borba protiv požuda i strasti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6286, 16 Lipnja 1955

BORBA PROTIV POŽUDA I STRASTI ….

Mrtvite sve vaše žudnje, i sazrjeti ćete u najkraćem vremenu …. Ako imate volju za tim da postanete savršeni, mora biti nadvladano sve što još vuče prema dole …. a to su sve žudnje i strasti koje su vam još pripojene iz vremena ranijeg razvoja …. I koje vam na Zemlji zadaju još toliko poteškoća, pošto putem tih nagona i žudnji na vas utječe Moj protivnik, koji time želi spriječiti vaš povratak Meni …. No ti nagoni i požude su prepreka za sjedinjene sa Mnom, pošto su to ne-Božanske osobine, koje jedno savršeno biće ne može imati …. I koje stoga moraju biti nadvladane prije nego što može doći do sjedinjenja sa Mnom.

Čovjek se dakle mora boriti protiv svake žudnje koja je usmjerena na materiju, jer uvijek je s time povezana pohlepa za posjedovanjem nečega što pripada području Moga protivnika, što dakle služi samo za zadovoljavanje čula …. skroz svejedno što je to …. Ako se u tome naslađuju tjelesna čula čovjeka, to su požude koje zemaljski nalaze svoje ispunjenje …. Sve pripada tome što čovjeku stvara tjelesnu ugodu, ako se od strane čovjeka tome teži svim snagama i zato za duhovno stremljenje izostaje temelj: spoznaja prolaznosti svega zemaljskoga.

Ljudi će od Mene biti opskrbljeni i zemaljski, a njihov zemaljski život biti će blagoslovljen i njima će pružati sve, i to u izobilju, ako Ja prepoznajem njihovo duhovno stremljenje, ako je njihova Ljubav usmjerena k Meni i ako je približavanje Meni njihov prvi cilj …. Tad ih Moja Ljubav bogato obdaruje, a i njihov zemaljski život biti će blagoslovljen i njima će pružati sve, jer im to više ne šteti, pošto to više ne vezuje njihova čula.

No ako je požuda za zemaljskim užicima, posjedom i uzbuđenjem još jaka u čovjeku, onda on mora voditi borbu protiv toga, jer te žudnje su oružja Moga protivnika, koja mu često služe da pobjeđuje. I pored toga čovjek neće biti nepodoban za život na ovoj Zemlji, njegova snaga će rasti, no on će ju drugačije koristiti …. On će htjeti duhovno raditi i jedino u tome nalaziti svoje zadovoljstvo …. No odmah će popuštati kad se njegovi pogledi opet okreću ka svijetu, kad on tamo vidi nešto što žudi posjedovati …. Zato “Kraljevstvo nebesko treba silu, i samo onaj tko silu upotrijebi, prisvaja si ga ….” (Matej 11:12).

Zemlja je područje palih duhova, ona je područje Moga protivnika …. Tko o tome ozbiljno razmisli, taj će i znati da sve žudnje vrijedno na ovozemaljskom svijetu zahtjeva plaćanje danka njemu, i da će onaj tko plaća taj danak njemu i pripadati …. Taj će i znati da ne može biti kompromisa između Mene i njega, da vas Ja zahtijevam potpuno i sasvim te da će Me teško moći dostići čovjek koji još jednim okom škilji za područjem Moga protivnika …. Ne smijete se dati zarobiti od svijeta, morate se sami kontrolirati u odnosu na to koje stvari su vam još žudnje vrijedne, te nakon toga žudnje morate ozbiljno potiskivati, ne smijete im popuštati, ali mirno možete uživati ono što vam Ja Osobno podarim ….

Možete se radovati onome što primate, bez da ste požudno težili tome …. što vam Moja Ljubav daje, pošto Mi pripadate, pošto ste spoznali svrhu zemaljskog života i sad ste voljni služiti Mi …. No neka vam bude dovoljno to, i uvijek ugušite svaku požudnost koja se pojavljuje, i vidite u tome samo zamku, koju vam Moj protivnik želi postaviti, kako bi vas opet zadobio za sebe …. Bez unutrašnje borbe, nad njime nećete biti pobjednik, no ako stremite Meni, onda se više ne morate boriti, jer onda vas svijet više ne draži, onda je vaša žudnja nebeski usmjerena …. tad je materija izgubila vlast nad vama, tad ju naučite manje cijeniti …. ona vam mora služiti, pošto ste postali gospodar nad njom ….

AMEN

Spread the Truth