Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6284 (Duhovni vođe na Zemlji… Isus Krist…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6284, 14 Lipanj 1955

DUHOVNE VOĐE NA ZEMLJI… ISUS KRIST


Ljudima su potrebni duhovni vođe na Zemlji, jer da bi pronašli pravi put i hodali njime, njima nedostaje snaga spoznaje, još su slijepi u duhu, njihove oči ne prepoznaju put naviše, i zbog toga često zalutaju, unatoč njihovoj volji da dosegnu ispravni cilj. Jer, veliku silu privlačenja vrši ponor, u kojeg bi i propali bez pomoći. Njima Ja stoga pridružujem vođe, kojima se oni mogu povjeriti, ali nisu prisiljeni slijediti ih… Ove vođe znaju točno pravi (ispravni) put, budući oni dolaze odozgor, i željeli bi svih dovesti tamo gdje je svjetlo, odakle oni sami dolaze. Oni sami su puni svjetla, ali u zemaljskom životu ne znaju da oni potječu iz kraljevstva svjetla, jer sve što je čovjek na Zemlji, podliježe također istom Zakonu… Njima nedostaje bilo kakvo sjećanje, tako da oni ostaju potpuno slobodni u svojoj odluci volje… pa se čak ovi, ljudima od Mene pridruženi vođe, razlikuju od svojih bližnjih jedino u tome, što je svo njihovo stremljenje usmjereno postizanju jednog stupnja zrelosti na Zemlji, dok su bližnji svoje stremljenje okrenuli svijetu, i sada najprije moraju biti preusmjereni prema drugom cilju… Ono što se čini da prvima leži u njihovoj prirodi, kod drugih prvo mora biti polako usađeno. A, vođi je također teško pokrenuti (potaknuti) bližnjega na nešto što je njemu, kao i samom tom čovjeku, manje poželjno, sebe odvratiti od toga njemu poželjnoga, i stremiti njemu sasvim nepoznatim dobrima… Ali, upravo to je istinski ispit zemaljskog života, kojeg čovjek treba izdržati, i kojeg on može izdržati, što ne smije biti dovedeno u pitanje, jer Ja od vas zahtijevam jedino ono što se može ispuniti… Ali, sada, na poticaj Mojega protivnika posvuda, odnosno, na svim raskrižjima, nude se vođe neukima (neupućenima), jer njegov je cilj, sakriti od ljudi ispravan put, tako da ga oni mimoiđu, te da streme tamo gdje im se nude „za put nadležni“ vođe… koji su međutim potpuno neprikladni za vođenje prema gore, budući oni sami ne poznaju put. Stoga, vi ljudi sada morate biti vrlo oprezni, i svakoga vas-željnog-voditi prethodno provjeriti, da li on sam teži ispravnom cilju… Vi to doista možete, budući vas pravi (ispravni) vođa treba voditi preko Križa s Kalvarije, on vas prvo treba dovesti do Križa, da vi pod njim sebe predate Onome, Koji je za vas umro na Križu… Vi morate, iz usta vašeg vođe doznati o važnosti djela otkupljenja, kroz njega morate naučiti prepoznati ogromnu Ljubav i milosrđe Božanskog Otkupitelja, i vi sada morate također prepoznati, Tko je bio Onaj, Koji je za vas umro smrću jednog zločinca, i zbog čega je On to učinio… Pravi vođa će vam moći dostaviti ovo znanje, i njega također smijete bezbrižno slijediti… Jedan neupućeni vođa puta, vas međutim vodi mimo Kalvarije, on možda usputno spominje djelo čovjeka Isusa, kako bi time probudio povjerenje u svoju ovlast da vas smije voditi… ali vi nećete dobiti nikakvo pravo razjašnjenje o značaju djela otkupljenja, vi ćete doduše ime „Isus Krist“ često čuti iz njegovih usta, ali ne drugačije nego Kao da je On bio samo jedna povijesna osoba, čiji život i učenje doduše ima određenu moralnu vrijednost… Ali, najdublji međuodnosi su strani (nepoznati) ovome vođi. A po tome možete sprovesti provjeru, koji je pravi put i kojega vođu smijete s povjerenjem slijediti… Budući, put do cilja vodi preko Kalvarije, i nijedan drugi put ne vodi prema gore. Istinskog vođu međutim, Božanski Spasitelj Osobno šalje prema vama, a oni koji nisu od Njega poslani, ni nisu prave vođe… A ovako ćete vi također moći prosuditi koje je istinito učenje: jedino ono, koje prvo stavlja Kristovo djelo otkupljenja… Jedino onaj može smatrati da stoji u Istini, koji je, pošto je sam otkupljen Isusovom Krvlju, sada preplavljen Njegovim Duhom, i koji je stoga ovlašten i sposoban za vođenje svojih bližnjih, budući on zna, da se ljudi najprije moraju predati Ljubavi i milosrđu Isusa Krista, prije nego mogu nastaviti njihov put koji vodi uvis, prema Meni Osobno, Koji Sam kao čovjek Isus umro na Križu, kako bih vas ljude izbavio.

AMEN

Spread the Truth