Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6282 (Preoblikovanje Zemlje… Erupcije…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6282, 11 Lipnja 1955

PREOBLIKOVANJE ZEMLJE …. ERUPCIJE ….

Jezgra Zemlje ostaje nedotaknuta kad dođe do razlaganja tvorevina …. Zemlja će kao nebesko tijelo nastaviti postojati, samo što će s obzirom na svoj vanjski oblik ona biti tako potpuno preoblikovana, da se doslovno može govoriti o “novoj Zemlji”, ali ne i o prestanku postojanja Zemlje. Preoblikovanje će se doduše protezati do u najdublje dubine, pošto treba doći do oslobađanja mnogo duhovnoga te ono novo oblikovano treba nastaviti svoj put razvoja …. Pa će stoga jedan veliki potres to svezano razvezati, materija će u velikoj mjeri biti razgrađena te ponovo zgusnuta ….

Doći će do čina koji u ljudskom razmišljanju ne nalazi usporedbe, iako ljudsko razmišljanje u svojoj nedostatnosti za to daje direktan povod …. No učinak toga što ljudi poduzimaju, oni ne naslućuju, inače bi prezali eksperimentirati tamo gdje im nedostaje potpuno znanje …. No što god ljudi činili u slobodnoj volji, plan spasenja za duhovno je prilagođen toj slobodnoj volji, učinci će biti u skladu sa Božanskim planom spasenja …. što god da se događa …. služiti će oslobađanju duhovnoga iz materije, period spasenja doći će do svog završetka, i opet će početi novi period ….

Sve oslobođeno duhovno nastanjuje novu vanjsku formu, pošto nastaju potpuno nove tvorevine, i biti će ponovo uspostavljen Božanski red, koji je na kraju jednog perioda izbavljenja bio potpuno porušen …. Jer Zemlja i dalje mora ispunjavati svoj zadatak: biti stanica za naobrazbu još nezrelog duhovnog, i zato ona ne može sasvim prestati postojati prije nego je ispunila taj zadatak. No u svom starom obliku ona više ne ispunjava svoju svrhu, baš zato što je sve istupilo izvan reda, pošto ljudi svojom voljom čine što Božji protivnik od njih zahtjeva …. pošto oni uništavaju tvorevine ili ih koriste za potpuno Bogu-nasuprotne aktivnosti i time sprječavaju razvoj svezanog duhovnog …. što je u interesu protivnika, koji sam nema utjecaja na Božanske tvorevine pa zato svoj utjecaj vrši na ljude koji su mu poslušni …  

Tako da protivnik Boga ljude nagoni i na posljednje djelo uništenja, bez da shvaća da on postiže upravo suprotno od onoga što želi postići …. da nove tvorevine ponovo zaprimaju sve što se nalazilo pod njegovim utjecajem, da on time gubi sve veći dio svoje sljedbe i da se duhovnome stvaraju nove mogućnosti za sazrijevanje, kako bi konačno postalo sasvim slobodno od protivničke sile …. 

Završetak ovog perioda iskupljenja je predviđen od vječnosti, no čovjek si ne može zamisliti kako će biti, iako si samo treba zamisliti erupciju najvećih razmjera, koja je vrlo moguća pošto često dolazi do takvih erupcija, što ljudi ne mogu zanijekati …. Unutrašnjost Zemlje revoltira uslijed ljudima nepoznatih utjecaja, no na kraju ljudi sami daju poticaj za to bez da su im jasni učinci njihovih postupaka.

Protivnik Boga nagoni ih na to, pa je dakle njegova volja i volja njemu podanih ljudi ona koja je uplanirana u plan spasenja …. Prema tome i pakao i njegovi sljedbenici služe Stvoritelju Neba i Zemlje …. Svijet tame nehotično sudjeluje u spasenju duhovnoga, pa čak i otpor protiv Boga na koncu konca pridonosi tome da je duhovnom uvijek iznova prokrčen put u vis …. Sve dok djelo spasenja duhovnoga jednom nije sasvim završeno …. 

AMEN

Spread the Truth