Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6281 (Ispravan smjer volje – totalna sloboda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6281, 10 Lipanj 1955

ISPRAVAN SMJER VOLJE – TOTALNA SLOBODA…

Staza kojom ste putovali do sada je bila staza zarobljeništva, kada ste morali činiti što je Moja volja zahtijevala od vas… Takva staza vam nikada ne bi osigurala sreću, budući nikada ne možete biti sretni bez slobode i snage i morate biti u služenju protiv vaše volje… kada živite u izvjesnom robovanju premda gospodar, kojeg trebate kriviti za ovo vaše zarobljeništvo, nema kontrole nad vama. Vi ste bili držani u ropstvu a i dalje jeste, premda kao ljudska bića primate iznova slobodnu volju, stoga možete učiniti kako vam odgovara i odlučiti za sebe same. Međutim, sada ovaj vaš gospodar ima iznova izvjesnu količinu kontrole nad vama, koja mu je prethodno bila oduzeta… Vi trebate znati kako bi trebali iskoristiti ovo prividno stanje slobode kako bi sebe totalno oslobodili, kako bi kompletno sebe oslobodili od kontrole vašeg vladara. I ovom oslobađanju vi sami morate težiti i ostvariti ga sami, time morate koristiti vašu volju tako da uvijek jedino činite ono što vam pomaže postići trajnu slobodu… Moj protivnik, međutim, budući je i dalje vaš gospodar, koristi njegovu moć tako što utječe na vašu volju, prikazujući kao vrijedno stremljenja sve ono što, u stvari, nije prikladno za osloboditi vas, to će vas jedino uvijek još čvršće okovati za onog od kojeg bi sebe trebali osloboditi. Nakon prethodno beskrajno duge staze ovo vrijeme slobodne volje predstavlja jednu neizmjernu milost, i ako se okoristite ovom milošću stanje ropstva će dokončati zauvijek, prividna sloboda u vašem zemaljskom životu će postati jedno stvarno trajno stanje, u kojem se više ne morate bojati kako ćete biti salijetani ili pod utjecajem Mojeg protivnika, stoga vi ćete biti i ostati doista slobodni za cijelu vječnost…

Pri svemu tome, možete također podlijegnuti njegovom utjecaju tijekom vremena koje vam je bilo dano za prokušavanje vaše volje… i možete osnažiti okove namjesto da ih olabavite… I ne shvaćate što odbacujete koristeći vašu volju pogrešno, pokoravajući se (tj. popuštajući) i ispunjavajući volju Mojeg protivnika… Život nezamislivog blaženstva leži pred vama kojeg se dobrovoljno odričete čisto da bi proveli vaš kratak život na Zemlji u zadovoljstvu kojeg jedino vaše tijelo osijeća. Vi ovoga niste svjesni ali niti vi vjerujete u to kada vam je znanje o tome prenešeno… Ali tijekom ovog kratkog životnog vijeka na Zemlji Ja moram poštovati vašu slobodu volje… Ja neću isto tako zanijekati Mojem protivniku pravo da utječe na vas niti vas spriječiti da koristite vašu volju pogrešno… Jer to ovisi u cjelosti o vama da li ću vas Ja ili Moj protivnik pridobiti za sebe, vi sami morate odlučiti vašu sudbinu u vječnosti, vi sami snosite odgovornost za vaš zemaljski život, ali opet i iznova biti ćete opomenuti i upozoreni, biti ćete podučeni i obaviješteni u svezi vašeg zadatka tijekom ovog kratkog vremena… sve će biti učinjeno kako bi vas nagnalo da donesete ispravnu odluku, vaša volja, međutim, ostaje slobodna, i ako vi prema tome stremite iznova spram bezdana vi ćete tamo doista pristići… baš kao što ćete nepogrešivo doseći više sfere ako vaša volja tako odluči. Vaš život na Zemlji je samo kratak, ali posljedice vašeg života na Zemlji se protežu jedno beskrajno dugo vrijeme ili čak za cijelu vječnost. Jer sve dok i dalje niste slobodni vi ste također bijedni i daleko od vašeg izvornog stanja… I ovo može biti promijenjeno od strane vas; možete iznova postati što ste bili u početku i prema tome biti beskrajno sretni… Ne dozvolite da vas ovo vrijeme milosti mimoiđe neuspješno, iskoristite podarenu vam slobodu, tako da ćete sebe osloboditi od posljednjeg okova, tako da će vaša duša biti slobodna i neopterećena i sposobna sebe uzdići u kraljevstvo svjetla, u vaš istinski dom, tako da se može vratiti Meni, njezinom Ocu od vječnosti, i ostati sa Njime zauvijek.

AMEN

Spread the Truth