Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6271 (Zatišje pred oluju… Unaprijed pripremljeni borci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6271, 31 Svibanj 1955

ZATIŠJE PRED OLUJU… UNAPRIJED PRIPREMLJENI BORCI…

Budite spremni tako da ću naći vojsku pripremljenih (ili ‘unaprijed naoružanih’) boraca kada vas povedem u borbu… Ne dopustite sebi da budete obmanutima prividnim spokojem oko vas, činjenicom da se globalne afere naizgled smiruju, i ne dozvolite da ovo učini da postanete malodušnima u vašem duhovnom stremljenju… Ne pomišljajte kako će Moja intervencija biti odgođena, da će još biti dugo odlaganje onog što Sam vam uvijek i zauvijek nagovještavao… To je zatišlje pred oluju, to je vrijeme u kojem će svi ljudi još biti sposobni sebe pripremiti, u kojem se oni također trebaju povući u samoću a ne jedino odavati počast zadovoljstvima svijeta i nepromišljeno živjeti iz dana u dan… To je i dalje vrijeme milosti koje Ja podarujem svim ljudima tako da oni neće biti sposobni reći kako oni, u njihovoj neprestanoj brizi i fizičkoj tjeskobi, nisu bili imali mogućnost pobrinuti se o njihovoj duhovnoj dobrobiti… Ipak Moji vjerni sljedbenici ne bi trebali sebi dozvoliti da budu obmanuti već shvatiti vrijeme mira kao zatišje pred buru… Jer ono će biti jedino kratkog trajanja, i iznenada će se sve promijeniti, i onda će biti prekasno za mnoge ljude budući oni nisu iskoristili kratak period milosti kako bi sakupili snagu za predstojeće vrijeme… Moji Vlastiti, međutim, trebaju sebe pripremiti, jer borba će biti žestoka, koja će se voditi poradi Mojega imena. I biti će također potrebno puno snage kako bi se udovoljilo svim zahtjevima… Za ovo vi također trebate sakupiti snagu, što ćete vi jedino biti u stanju učiniti održavajući neprestani kontakt sa duhovnim kraljevstvom, tako što ćete neprestano raditi na unapređivanju vaše duše, okrećući vaše misli od svijeta i prodirući u duhovne sfere sve više, čiji stanovnici su uvijek vama na usluzi na Moje poduke…  

Svaka duhovno usmjerena misao će biti blagoslovljena, i baš kao što je zemaljski svijet neprestano aktivan time što goni zemaljske interese, tako će duhovni svijet raditi i pomagati da se izgradi kraljevstvo koje nije od ovog svijeta… To neće biti toliko očigledno vama ljudima ali Moji Vlastiti će biti puni snage čim su njihove misli zaokupirane sa Mnom i njihovim duhovnim stremljenjem… To je zašto će Moji Vlastiti također biti zamjetno vođeni, tako da se neće umoriti u njihovom stremljenju, tako da neće prekinuti njihov kontakt sa Mnom, tako da ih svijet neće držati zatočenima kada su oni u opasnosti oslabiti… jer Moj protivnik radi izuzetno marljivo budući vjeruje kako vrijeme njemu pogoduje… I doista jeste, jer ljudi uvelike gladuju za svijetom… i Moj protivnik će ih zadovoljiti na jedan očigledan način… On će dati ljudima štogod ima za ponuditi i oni ne shvaćaju kako su opasni zemaljski život luksuza i zemaljska zadovoljstva za njihovo spasenje duše… Međutim, sile svjetla su isto tako marljivo aktivne, samo što one neće naći pristup kod mnogih ljudi gdje je Moj protivnik već pronašao prolaz za sebe. Ali Moji Vlastiti će osjetiti povećano djelovanje svjetlosnog svijeta i biti sretni kada dođe vrijeme da ću ih potrebovati… I onda ću se Ja pobrinuti da stado Mojih Vlastitih neće postati manje, Ja ću uvijek biti prisutan sa njima tako da će njihova Ljubav za Mene i odanost neprestano rasti, tako će oni biti voljni napraviti žrtve i učiniti štogod je potrebno da bi služili Meni i živjeli sukladno Mojoj volji… tako da će oni neustrašivo prihvatiti borbu kada bude važno nadvladati nad neprijateljem kada je došlo vrijeme.

AMEN

Spread the Truth