Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6268 (Zadatak učenika (apostola): Proglašavanje učenja Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6268, 28 Travnja 1955

ZADATAK UČENIKĀ (APOSTOLĀ): PROGLAŠAVANJE UČENJA LJUBAVI…

Moj zadatak za vas je da propovijedate o Ljubavi Koja vodi do vječne blaženosti …. Ja taj zadatak mogu dati samo onima koji su spremni da prije toga poslušaju Mene Samoga, kako bi onda to što su čuli mogli predati bližnjima …. Ja sa tom misijom u svijet mogu poslati samo one ljude koji Mi se dobrovoljno stavljaju na raspolaganje, koji Me dakle priznaju kao Boga i Oca i koji onda kao Moja djeca žele ispunjavati Moju volju …. inače ni ne čuju što im imam za reći i što trebaju proglašavati u Moje Ime. 

Ali oni Me moraju i moći čuti …. To je prvi preduvjet za jednoga od Mene odabranog učenika, jer ono što oni živo trebaju predavati dalje, to nije ljudski nego Božanski dar, koji oni dakle moraju primiti od Samoga Boga, pošto ga ljudi ne posjeduju te ga prema tome ni ne mogu dati. Jer Riječ postaje živa tek uz Moju podršku, Ja Sâm moram djelovati u čovjeku želi li on Moju Riječ razumjeti tako kako ona mora biti shvaćena da bi mogla biti živo proslijeđena …. A to važi za uvijek, pa i kod onih ljudi koji to primaju od Moga apostola …. Tek kad Ja Sâm u njima mogu djelovati putem Moga Duha, njima će to biti razumljivo i buditi će ih u život …. Zato uvijek moram biti Ja Osobno Taj Koji govori i Koga se želi čuti, inače se radi samo o praznim riječima koje ne dotiču srce ili se pak shvaćaju krivo, znači nisu protumačene smisleno. 

Vi dakle trebate nositi u svijet Evanđelje, ljudima trebate naviještati učenje Ljubavi, pa i ako vam je riječ “Ljubav” uobičajena prije toga vam se mora i objasniti duboko značenje i prioritet života u Ljubavi po Mojoj volji, i morate znati da blaženost ovisi jedino o ispunjavanju tih zapovijedi Ljubavi, zbog čega vam i biva otkriven Moj plan spasenja od vječnosti i vi onda možete spoznati zašto je Ljubav ono najvažnije …. zašto sam Ja Sâm sišao na Zemlju kad je čovječanstvo potpuno zapostavilo Ljubav ….

Da bi mogao pravo naučavati, učitelj mora stajati duboko u znanju, a ako vam Ja dajem nalog da idete i naučavate bližnje ljude, Ja ću vam i dati za to potrebno znanje, i Ja ću vam ga dati posredstvom Duha …. Zato je Moj nalog sposoban izvesti svatko tko Mome Duhu dopusti djelovati, time što se prije toga sâm oblikuje u Ljubav, time što čini ono što treba naučavati svoje bližnje …. Jer tad on njima može i govoriti uvjereno o utjecaju života u Ljubavi, on ih može upozoriti na posljedice ne-Ljubavnog načina života …. on im živo može navještati ono što mu njegov duh daje, i on će znati da sam Ja Taj Koji govori kroz njega, i on će Mi biti voljna forma, putem koje se Ja Sâm mogu objavljivati …. 

Zapovijed Ljubavi je prva i najveća zapovijed …. Tko nju ispunjava, tomu je i nebo otvoreno, jer njegovo će biti i kraljevstvo koje nije od ovoga svijeta (Ivan 18:36)…. On će biti kandidat za to kraljevstvo, i on će biti vječno blažen ….

AMEN

Spread the Truth