Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6266 (Niti jedno zauzimanje za duše u onostranom nije uzaludno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6266, 26 Svibanj 1955

NITI JEDNO ZAUZIMANJE ZA DUŠE U ONOSTRANOM NIJE UZALUDNO…

Svi vi ćete iskusiti to da je Moja Ljubav prema vama bezgranična i da Ja stoga nikoga ne prepuštam njegovoj samo-izabranoj sudbini, već svima dolazim u pomoć, bilo to na Zemlji, bilo u onostranom. Prihvaćam one duše koje Mi preporučite, za koje se molite, kojima želite pomoći u duhovnoj nevolji. Pomažem gdje god Sam zamoljen za pomoć, pošto vas sve volim …. No to će vam biti razumljivo tek kad uđete u onostrano kraljevstvo i kad susretnete sve one duše koje je vaša molitva oslobodila iz njihove nevolje …. Tek onda znati ćete da Sam Ja čuo svaki poziv od vas i da niti jedna molitva od strane vas nije bila uzaludno upućena ….

No vi to trebate saznati još na Zemlji iz Mojih usta. Ja Sam vam to želim reći, da bi mogli pomoći svakoj duši kojoj poklanjate Ljubav …. A Ja vam to želim reći pošto jako puno toga ovisi o tome, jer sve te duše trebaju ugledati samo jednu malu zraku Ljubavi, kako bi vam se okrenule, što onda već predstavlja početak izbavljenja …. jer kod vas primaju to što im je potrebno za daljnji uspon.

Kad biste samo znali kakvo učinkovito sredstvo vam stoji na raspolaganju …. ne biste više imali drugih misli osim spašavanja duša iz tame. I one su vam sve zahvalne i neprestano vas okružuju, tako da nikada ne činite duhovni rad bez njihovog prisustva …. i rezultat toga ne možete si zamisliti, jer jedna jedina zraka svjetla se širi dalje i bezbrojne druge duše čini prijemčivima za Moju Riječ …. Već radi toga šaljem Moju Riječ dolje na Zemlju, jer ništa drugo ne proteže toliko svoje djelovanje sve do u onostrano kraljevstvo i jer i na duše iz bezdana ima preobražavajući utjecaj ….

Ja dajem, ali i daleko više dobijam nazad, ponovo Mi se vraćaju Moja stvorenja koja su se držala daleko udaljena od Mene, koja osjete vašu Ljubav kao snagu i tad se Meni okreću i obraćaju dragovoljno, pošto im srca omekšaju i postaju podatljiva putem vaše Ljubavi. I radi vaše Ljubavi i Moja Ljubav se može očitovati na tim dušama, Ja ih mogu opskrbiti snagom, koju onda opet koriste kako bi djelovale u Ljubavi na onim dušama koje se još nalaze u tami ….

Toliko je opsežno djelo spasenja koje se može izvoditi na tim nesretnim dušama u bezdanu, jer svaka pojedina duša opet ima svoju pratnju, koji se (na taj način) opet putem vaše pomoći izbavljaju, što je sad pred kraj Zemlje …. pred početak novog perioda izbavljenja od najvećeg značaja, budu li bezbrojne duše spašene od sudbine novog prognanstva (u materiju), u što bi one nepovratno srljale, kad bi propadale u najdubljoj tami, ako im ne bude pokazan put ka gore.

Ja ljubim sva Moja stvorenja, i Ja im ne želim da moraju patiti beskrajno dugo vrijeme, no Ja se držim Mojeg zakona vječnog reda i stoga ne mogu pruzakonito izbavljati duše koje Mi se još protive. No vaša Ljubav može slomiti taj otpor, i tad može biti aktivna Moja Ljubav …. Stoga pomažem svima koje Mi preporučite, za koje se molite, i oslobađam ih iz njihove muke …. Pošto Moja Ljubav nikad ne prestaje, Moja Ljubav obuhvaća sva Moja stvorenja, Moja Ljubav želi da sva ona budu blažena.

AMEN

Spread the Truth