Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6241 (Darovi duha… Uvjeti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6241, 18 Travanj 1955

DAROVI DUHA… UVJETI…

Darovi duha su podareni svakoj osobi koja za njima iskreno žudi. Oni njima ne mogu biti dani, oni trebaju biti stečeni vršenjem Mojih zapovijedi Ljubavi spram Boga i čovjekova bližnjega (1 Korinćanima 12:31)… življenjem u skladu sa Mojom voljom. Jer čim se Moja Ljubav vrši čovjek će živjeti unutar Mojeg vječnog reda, i onda će ga svjetlo i snaga prožeti kao u početku, budući je bio stvoren u Mojem vječnom redu, u savršenstvu, to jest, kao biće iste prirode poput Moje… Moj duh je prožimao biće, i Moj će ga duh prožeti opet čim on kao ljudsko biće još jednom uđe u Moj vječni red. Činjenica da Moj duh neće nikada biti sposoban djelovati u čovjeku koji živi izvan Mojeg vječnog reda, da on prema tome neće nikada biti sposoban demonstrirati darove duha, mora vama biti potpuno razumljivo. To je zašto svako primanje Riječi također zahtjeva djelovanje Mojega Duha u ljudskom biću… jer primiti Moju Riječ znači biti podučen u apsolutnoj Istini, znati o svemu što Moju prirodu vama ljudima čini razumljivom… znati u svezi razloga i uzroka, svrhe i cilja Moje vladavine i aktivnosti i svega što vam je vidljivo…

Biti podučen u Istini znači biti uveden u realizaciju, koju ste jednom posjedovali ali ste ju izgubili zahvaljujući vašoj vlastitoj krivnji. Otud je ova inicijacija u Istinu kroz Moj Duh, kroz Moju Riječ, poklon… dar kojeg dostavljam svakome tko dobrovoljno postigne stupanj zrelosti, kako je to uvjet za podarivanje duhovnih darova… Svaki od vas ih je sposoban steći, nitko neće biti isključen, međutim, oni ne mogu biti postignuti od strane nekoga tko ne doprinosi ništa spram toga… tko ne oblikuje svoju prirodu u Ljubav, koja jedina omogućava uspavanom duhu unutar njega da uspostavi vezu sa Ocem-Duhom, tako da Ja Osobno mogu onda djelovati u njemu kroz Moj duh. Prema tome slijedi kako veza sa Mnom mora uvijek biti uspostavljena i da ovo zahtjeva svjesno stremljenje spram Mene. Svatko tko tako uspostavi kontakt sa Mnom Osobno je već dobrovoljno zakoračio u Moje kraljevstvo, on je odustao od njegova otpora spram Mene i potpuno okrenuo Moju volju prema Meni, i njegov udio prema tome mora biti svjetlo i snaga, koji su mu ponuđeni iz Mojeg kraljevstva.

Ljudsko biće može ući u Moje kraljevstvo neometano u svako vrijeme ako Sam Ja njegov cilj… Ali njemu neće biti podaren ulazak sve dok Sam Ja i dalje isključen iz njegovih misli i čežnji. Međutim, u tom slučaju on može biti vođen od strane Mojega protivnika do njegovog carstva, koji će učiniti da on vjeruje kako je pristigao do pravog cilja… koji će također znati točno za čime ljudsko biće stremi, i koji će mu onda dati ono što on traži sukladno njegovoj žudnji… Ovo se primjenjuje na ljude koji žeđaju za znanjem, ipak ne poradi Čiste Istine nego poradi njihova vlastita probitka… koji žele znati kako bi bili važni a ne kako bi svjedočili za Mene i u Moje ime… Oni će, također, primiti nešto ali od onoga koji se suprotstavlja Istini… budući se on suprotstavlja Meni… Istinski darovi duha će biti primljeni jedino od strane zemaljskog djeteta koje je Meni potpuno posvećeno, koje prema tome također zna punu Istinu budući će ju ono zatražiti od Mene Osobno, i koje prema tome također jasno prepoznaje što je pogreška a što Istina… čija žudnja za Istinom spriječava Mojeg neprijatelja da zadobije ulaz, budući on identificira vezu između zemaljskog djeteta i Mene kao blistavo sjajnu zraku koju on također izbjegava kako sam ne bi bio dotaknut od strane nje. Ali gdje on nađe pristup zahvaljujući srodnom razmišljanju i stremljenju on će prouzročiti još više štete… Jer on će uvijek uložiti napor da zatamni svjetlo koje ljudima ukazuje ispravan put… On će uvijek djelovati protiv Mene ipak sakriti njegovo istinsko lice iza maske, jer vrijeme je kraja i on zna kako mu još nije preostalo puno vremena.

AMEN

Spread the Truth