Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6220 (Otplata krivnje duga “do posljednjeg novčića…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6220, 27 Ožujak 1955

OTPLATA KRIVNJE (DUGA„DO POSLJEDNJEG NOVČIĆA…“

Moja pravednost zahtijeva podmirenje svake krivnje (duga)… jer to je zakon Božanskog reda, da svaki uzrok povlači za sobom svoju posljedicu. Svaka krivnja je prekršaj protiv vječnog reda, ona je djelo koje na neki način mora utjecati, i koje će uvijek jedino loše utjecati, budući je bilo prekršaj protiv Mojega reda od vječnosti. Zlo će uvijek roditi zlo… a nijedno loše djelo ne ostaje bez posljedice (učinka). Tako vi ljudi, opterećeni krivnjom, ne bi nikada mogli živjeti u slobodi i blaženstvu u duhovnom kraljevstvu, jer je ta krivnja stoga teret za dušu, jer loše posljedice uvijek dušu opominju na pravično poravnanje… jer krivnja jednostavno ne dopušta svjesnost „blažene slobode“… budući je duša istupila iz Božanskog reda, i bezuvjetno mora prethodno iznova uspostaviti ovaj Božanski red, prije nego li može uživati svoju slobodu. Ovo nikako nije čin kažnjavanja s Moje strane, nego jednostavno zakon, budući u Mojemu kraljevstvu vlada pravednost i Ljubav, i jer obje ne toleriraju nepodmireni dug. Jedino biće bez krivnje može biti blaženo, biće koje je i najmanji nedostatak Ljubavi (neljubavnost, nemilosrdnost, neljubaznost) nadoknadilo s Ljubavlju, biće koje je sada potpuno ušlo u vječni red… biće koje je isplatilo sav dug, koje je svaku krivnju izravnalo s Ljubavlju… A jedva ikoje biće je za to sposobno, koje je živjelo na Zemlji kao čovjek, i na mnogo načina postalo krivo… budući je prevalilo zemaljski put u nesavršenom stanju, budući se biće kroz ovo nesavršeno stanje nije pomaklo u Božanski red… jer ono u sebi još nije razvilo Ljubav, stoga je kroz nedostatak Ljubavi nagomilalo količinu krivnje, za čije je uklanjanje zemaljski život prekratak, čak i kada se biće još u njemu pretvara u Ljubav… baš zato što Moja pravednost mora zahtijevati poravnanje, koje odgovara njegovoj krivnji… Ja ne mogu pokloniti blaženstvo u Mojemu kraljevstvu, prije nego je krivnja otplaćena „do posljednjeg novčića“ (Matej 5:26)

Ali, Ja mogu prihvatiti nadoknadu (zadovoljštinu, ispaštanje, po(d)mirenje), koja će se platiti za dušu koja je postala kriva… ali također samo onda, kada Ljubav vrši ovo po(d)mirenje… jer jedino će onda Moja pravednost biti zadovoljena. A, sada ćete vi također razumjeti i Djelo Ljubavi i milosrđa čovjeka Isusa, Koji je prepoznao u kakvu nevolju je čovjek upleten, i sam se ne može osloboditi tijekom zemaljskog života, a ni u onostranom kraljevstvu, ako on uđe opterećen svojom krivnjom… On je znao da Moja pravednost nije mogla jednostavno poništiti krivnju koja još nije bila namirena, i stoga je On Sam Sebe prinio na Križ kao Žrtvu pomirenja, kako bi ljude premjestio u stanje slobode, koje jedino omogućava blaženstvo u duhovnom kraljevstvu. On je tako otplatio dug „do posljednjeg novčića“ za onoga tko prihvati Njegovo Djelo Otkupljenja, tko se sam osjeća krivim i moli Isusa Krista, da je za njega otplatio krivnju Svojom Krvlju prolivenom na Križu. Ne bi postojalo nijedno blaženo biće u Mojemu kraljevstvu, bez ovog Otkupljujućeg Djela čovjeka Isusa… Ipak, u blagoslov Djela Otkupljenja može doći samo onaj tko prepozna svoju krivnju kao odvojenost između sebe i Boga, tko je stekao ovu spoznaju kao rezultat njegove volje okrenute Meni, u kome se zapalila Ljubavna iskra… inače se on nikada ne bi osjetio krivim… (27 Ožujak 1955) a svjesnost njegove krivnje ga sada nagoni k Meni u Isusu Kristu, i on Me moli za oprost zbog Isusa Krista… I njegova krivnja će biti poravnata, bit će potpuno uklonjena (izbrisanaotplaćena), i on može ući kao slobodno biće u kraljevstvo svjetla… gdje je sada opet njegov zadatak sudjelovati u Djelu Otkupljenja.

Kao samo-otkupljena, duša sada može biti aktivna u toj mjeri, da sada ona također nastoji vratiti u Božanski red duše, koje su nesretne, jer su neiskupljene… A ova je aktivnost često naporna i zahtijeva veliko strpljenje i ustrajnost, ali njezina Ljubav joj daje snagu, a ona ovu snagu koristi za službu za Mene i Moje kraljevstvo… ona Mi služi i takoreći svojim Ljubavnim služenjem otplaćuje dug, kojeg sam Ja sasvim uklonio, stoga poništio, ali rado prihvaćam jedno takvo namirivanje, jer Mi ga nudi Ljubav… Duše otkupljene Isusovom Krvlju su nezaustavljivo aktivne u duhovnom kraljevstvu, kako bi Mi privele još odmetnutih duša, one međutim, ovu aktivnost više ne ispunjavaju u svjesnosti krivnje, nego u potpunoj slobodi, i stoga ne važe samo za Moje sluge, nego za Moje suradnike koji bez najmanjeg vlastitog interesa jedino pridonose blaženstvu stanovnika duhovnog kraljevstva… iz Ljubavi za Mene i za svo duhovno koje sam Ja stvorio. Sada duše koje još neizbavljene skapavaju u bezdanu, su dakle još opterećene njihovom krivnjom, i zato ju okajavaju, dijelom u ovom njihovom bolnom stanju… no one sebi nikada neće moći otkupiti slobodu samo ovim mukama, njihova krivnja nikada neće dokončati bez Otkupljenja kroz Isusa Krista… Na Zemlji su one propustile prilike da predaju njihovu krivnju Onome Koji je za njih dao nadoknadu Svojom smrću na Križu… Ali, jednom će one to morati učiniti, inače za vječnost neće biti oslobođene njihove krivnje. A, Ja se puštam zadovoljiti, ako Me one samo zazovu iz ponora, da zapišem njihovu krivnju u pijesak (Ivan 8:6, 8), da ih uzdignem u svjetlije sfere, gdje se one sada zaista moraju teško boriti, no ipak će se jednom također ponuditi za Otkupljujući rad, te da one sad zauzvrat opet mnogo krivnje otplate (uklone, poravnaju) upravo kroz njihov Otkupljujući rad, kojeg one međutim uvijek tek onda mogu izvršiti, kada su sebe predale Isusu Kristu, da ih On izbavi iz vlasti njihova tamničara. One tako otplaćuju njihovu krivnju dobrovoljno i iz Ljubavi, budući je ona već prije uklonjena kroz Isusovo Otkupljujuće Djelo… Svoju zahvalnost i blaženstvo nad njihovim oslobođenjem one međutim ne mogu drugačije izraziti, nego sudjelovanjem u Djelu Otkupljenja, budući one same znaju o nevolji duša u tami, i u svojoj Ljubavi bi sada svima željele pomoći doći do blaženstva u slobodi… No, bez Isusa Krista, nijedno biće ne bi bilo sposobno, ni na Zemlji ni u onostranom, samo otplatiti krivnju grijeha… Jer, zbog pravednosti, svaka krivnja mora biti nadoknađena, a Isus je ostvario ovo Djelo Iskupljenja i Podmirenja, te vi ljudi možete biti slobodni od svake krivnje, na Zemlji, ili također u onostranom kraljevstvu.

AMEN

Spread the Truth