Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6218 (Rad na spasenju duša… Zauzimanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6218, 23 Ožujak 1955

RAD NA SPASENJU DUŠA… ZAUZIMANJE…

Što god da se (u)čini sa voljom da se pridonese spasenju duša, da im se pomogne u duhovnoj nevolji, računa se kao rad spasenja i biti će od koristi onim nesretnim dušama koje žele biti spašene od mračne sudbine …. One osjećaju vaše zauzimanje, i vi ih svojim Ljubavnim mislima zovete k sebi, kako vas nikada više ne bi napustile kad jednom osjete snagu koja im je s vaše strane upućena putem vaše Ljubavi.

A Ja vrlo dobro znam koje duše trebaju to vaše zauzimanje, samo ako se molite za te duše koje propadaju u ‘bezdanu’ …. Ja znam i kako se te duše odnose prema vašoj volji da pomognete, i privesti ću vam te duše kako bi se uz vašu pomoć dale spasiti …. jer prvo im mora biti dostavljeno Evanđelje, tako da se onda i same mogu aktivirati kad im bude posredovana snaga …..

One same moraju znati o Isusu Kristu kao Izbavitelju iz bezdana, prije nego i same Njemu mogu (pri)voditi druge duše …. u čemu se onda i njihova aktivnost sastoji, čim im zasvijetli malo svijetlo spoznaje …. Ništa ne mogu te duše bez Isusa Krista, no u bezdanu su potpuno bez znanja o Njemu Koji ih jedino može izbaviti iz tame. A to znanje treba im biti prenešeno putem vas, tek tada Ga iz vlastite volje mogu zazvati i tek tada će im biti pruženo spasenje.

No sve dok su duše bez znanja o njihovom Izbavitelju, beznadežno su izručene vlasti Mojeg protivnika, a vaša molitva za te duše predstavlja blago labavljenje njihovih okova, što im daje povod da vam priđu sa nadom u promjenu svog položaja. I tad kod vas trebaju primiti razjašnjenje glede načina na koji njihovo stanje može biti unaprijeđeno i zato kako mogu biti oslobođeni od svog tamničara. I ako im je dano to znanje, tad opet mogu sami odlučiti žele li slijediti vaše savijete ili ne ….No, kad su se jednom našli u vašoj blizini, povratak u bezdan im je onda tako užasan, da se ozbiljno odlučuju i najčešće će i slijediti vaše prijedloge da si, kako ponovo ne bi bili bačeni u okove, zazovu Onoga Koga ste im objavili kao Spasitelja i Izbavitelja.

Izbavljenje iz bezdana ovisno je o slobodnoj volji stvorenja …. ne može protivno zakonu Mog vječnog reda hotimično biti izbavljena i privedena svijetlu duša koja sama to ne želi …. I baš tu volju vi i trebate potsticati i u svoj Ljubavi stvorenja upoznavati s Mojom Riječju, Koja ima silno djelovanje na njih, radi čega vi posjedujete veliku privlačnu silu pošto im poklanjate Ljubav i snagu.

Samo je rijetko neka duša tako okorjela pa se vraća u bezdan kad je jednom kod vas iskusila dobrobit svijetla i snage. Inače propada još dublje nego prije, i traje vječna vremena dok ponovo ne iskusi dotok svijetla, jer takva jedna duša je još skroz u okovima protivnika, i ona je se i pokrenula prema svjetlu sa namjerom da ga ugasi …. iako ona tek tad biva zaista obasjana i mogla bi se lako osloboditi od one sile. I pored toga, slobodna volja duše se uvažava ….

No, one iz bezdana izbavljene duše nadasve su zahvalne onima koji su im pomogli domoći se svjetla putem Ljubavnog zauzimanja ili misaonog podučavanja, i one svoju zahvalnost ljudima dokazuju svojom pomoću u zemaljskoj nevolji, i putem rada za izbavljenje u duhovnom kraljevstvu …. oni postaju Mojim revnim suradnicima u Mom kraljevstvu, ponovo silaze u mrak i pomažu da na svjetlo izađu oni koji su voljni.

AMEN

Spread the Truth