Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6207 (Deifikacija stvorenih bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6207, 7 Ožujak 1955

DEIFIKACIJA STVORENIH BIĆA…

U početku svi ste vi bili na Mojoj strani pošto ste bili sasvim prožeti Mojom snagom Ljubavi koja vas je vukla ka Meni… Vi ste uživali stanje najvišeg blaženstva pošto ste bili Božanska bića, vi ste bili Moja oblikovana zračenja Ljubavi, formacije najviše inteligencije i u posjedu svjetla i snage što vam je, zauzvrat, omogućilo da budete stvaralački aktivni. Vi ste bili savršena bića, slike Mene Samoga osim što ste bili proizašli iz Mene, dok Sam Ja Osobno vječan i pored Mene ni jedna druga stvaralačka sila nije gospodarila. Posljedično tome, sve što je bilo proisteklo iz Mene je bilo Moje djelo… Čak prvo-stvoreno biće koje je, uz Moje odobrenje i uz korištenje Moje snage, proizvelo sve vas… Čak ovo biće je bilo Moje djelo a ne, kao što je ono željelo da vi vjerujete, sama stvaralačka sila. Bezbrojna bića su bila dovedena u život od strane ovog bića budući je ono željelo stvaralački iskoristiti neprestan upliv snage od Mene… i ono je doista bilo sposobno to napraviti budući Sam ga postavio izvan Sebe kao savršeno biće ‘poput Sebe Samoga’ baš radi same ove svrhe…  da napuči beskrajno duhovno kraljevstvo za njegovu vlastitu blaženu sreću… Zadovoljstvo koje Sam doživio je također trebalo usrećiti Moje prvo-stvoreno biće i prema tome Sam mu podario neograničeno svjetlo i snagu, dao Sam mu slobodnu volju koju je njemu bilo dozvoljeno koristiti kako je željelo… ali koju je ono trebalo koristiti u skladu sa Mojom voljom ako je željelo biti aktivno uspoređeno sa njegovim savršenstvom… Međutim, ono je započelo koristiti njegovu volju u suprotnosti sa Mojom voljom… što je doista bilo moguće pošto je biće bilo u cjelosti slobodno, time njegovo savršenstvo ne bi moglo biti dovedeno u pitanje zbog bilo kakve prisile…. Unatoč tome, ovo bi bilo nemoguće da je biće težilo više za Mojom Ljubavi nego za Mojom silom… da je bilo zadovoljno sa snagom Moje Ljubavi koju je ono neprestano primalo… Golemi broj stvorenih bića dovedenih u život kroz našu uzajamnu Ljubav je probudio njegovu želju da ih kontrolira… i premda je on znao da je Moja snaga bila instrumentalna u stvaranju ovih bića, njegova ljubav se preokrenula u jedan protivan osjećaj… on je zavidio na Mojoj snazi i prema tome je namjeravao razdvojiti bića pozvana u život kroz Moju snagu kako bi ih posjedovao i sam vladao nad njima… Ali pošto su ove Moje žive tvorevine bile prožete sa Mojom snagom Ljubavi koja ih je držala nerazdvojivo sjedinjene sa Mnom… bilo bi nemoguće za njega da ih razdvoji od Mene da ih Ja nisam Osobno oslobodio… što Sam uistinu napravio poradi deifikacije Mojih bića…

Vi koji ste bili stvoreni u svem savršenstvu, bi jedino bilo ostali Moja stvorenja… tvorevine koje bi jedino uvijek bile sposobne razmišljati i djelovati sukladno Mojoj volji ali što se nije podudaralo sa Mojom idejom kada Sam vas stvarao: (da postanete) slobodna djeca koja su postojala i djelovala u najvišem savršenstvu, koja su sigurno aktivna u skladu sa njihovom vlastitom slobodnom voljom koja je, međutim, kao rezultat njihove Ljubavi za Mene, bila ista kao Moja… To je što Sam želio postići i prema tome sam vas oslobodio da oblikujete sebe u ono što sam postavio kao cilj za Mene… Ja nisam oduzeo Moju Ljubav od vas, ali niti Sam zaustavio prvo-stvoreno biće… koje je sada Moj protivnik… od toga da također na vas izvrši utjecaj. Ipak vi ste, također, bili obdareni sa slobodnom voljom i sposobni donijeti slobodnu odluku za Mene ili za prvo-stvoreno biće… Vi niste morali pasti, jer vi ste bili prosvjetljeni i sposobni osjetiti Moju Ljubav i mogli ste sebi dozvoliti da njome budete privučeni ka Meni… Međutim, prvo-stvoreno biće je izvršilo veliki utjecaj na vas i vi ste mu pali žrtvom… Vi ste dobrovoljno sljedili onoga koji vas nije usrećio nego vas je namjesto toga povukao u bezdan… Jer Moj protivnik Mi se suprotstavio, on se pobunio protiv Mene, on je učinino snagu Moje Ljubavi neučinkovitom… Ja Osobno mu je nisam oduzeo nego je on sebe udaljio do takvog jednog stupnja da je osvjetljenje Moje Ljubavi postalo rastuće slabije budući mu se on otvoreno suprotstavio… u vjeri da će mu gomila njegovih sljedbenika koje je bio povukao u bezdan sa njime dati dovoljno njegove vlastite snage…

Od tada nadalje svi vi ste se morali proći bez Moje snage Ljubavi premda je Ja Osobno nisam povukao od vas; namjesto, vi ste ju odbacili i prema tome ste postali slabi i duhovno neprosvjetljeni… Vi ste dobrovoljno proigrali vaše izvorno nezamislivo sretno stanje. Pa ipak, vi nećete ostati u vašem samo-odabranom stanju zauvijek, budući vas Moja Ljubav neće odbaciti, budući ste vi također Moje žive tvorevine i Ja vas neću ostaviti zauvijek u stanju koje sasvim proturječi vašoj svrsi i vašem izvorištu… Ja neću odustati od cilja kojeg Sam jednom postavio pred Sebe… (koji je) deifikacija bića koja Sam stvorio. Ja ću ga ostvariti, i oni od vas koji ste i dalje bijedni kao rezultat vašeg prošlog otpadništva od Mene, će također ući u kraljevstvo svjetla jednog dana, vi ćete uživati neograničenu snagu i biti blaženo sretni… Međutim, Ja neću vršiti prisilu nad vama, vi se morate kompletno dobrovoljno zaputiti stazom povratka ka Meni koja će vas voditi nazad u savršenstvo, koje je jednom bilo dio vas i kojeg ste svojom vlastitom greškom proigrali ali kojeg ćete vi opet postići jednog dana, budući Moja Ljubav ganja samo jedan cilj, da ćete vi jednog dana raditi i biti iznova aktivni u svjetlu i snazi kao Moja djeca u Mojem kraljevstvu.

AMEN

Spread the Truth