Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6171 (Duhovna hrana… Vršitelji, ne samo slušatelji Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6171, 21 Siječanj 1955

DUHOVNA HRANA… VRŠITELJI, NE SAMO SLUŠATELJI RIJEČI…


Vama je ponuđena duhovna hrana koja nikada ne može biti nadomještena zemaljskom, jer što je od Zemlje, također opet služi samo Zemlji, ili onome koji je gospodar zemaljskog svijeta, što međutim dolazi odozgor, vodi također naviše, to dolazi iz duhovnog kraljevstva, i treba vam pomoći da isto tako budete u mogućnosti ući u ovo kraljevstvo, kada vi napustite zemaljsko tijelo… Vaša duša mora biti nahranjena ovom duhovnom hranom… Ništa što prolazi (propada) ne izvlači korist iz toga, nego jedino ono što je neprolazno (nepropadljivo), no što ipak treba hranu da sazrije, budući se nalazi u nesavršenom stanju, koje se međutim može promijeniti, ako mu se pri tom pomogne. A ova pomoć je duhovna hrana, koja je ponuđena duši… Ova pomoć je Moja Riječ, Kruh s neba, ispravna hrana za dušu koja žudi uvis. Vi na Zemljine nalazite takvu hranu, jer čak i ono što vam je od strane bližnjih ponuđeno kao nebeski Kruh, to će postati tek kada Ja to blagoslovim za vas… Dakle, mora vam doći blagoslov odozgor, jedino onda ćete primiti ispravno jelo, koje je hrana vašoj duši. Ja vam ga moram blagosloviti. Moram pustiti Moju snagu da teče u Riječi koju vi primate, bilo direktno, bilo također kroz sluge na Zemlji, koji žele raditi za Mene… I tek Moj blagoslov vama jamči ispravnu hranu, od koje sada možete crpiti svu snagu i koja vam stoga pomaže naviše, koja vam pomaže da onda postanete sposobni jednom stvarati u kraljevstvu svjetla, i djelovati prema Mojoj volji. Ali, kako Ja vama blagoslivljam ovu Riječ? Dok puštam da snaga Moje Riječi djeluje na vas… dok ju vi primate uhom i srcem, pa se srce onda osjeća time dirnuto, dok vas Moja Riječ iznova potiče na djela Ljubavi… dok vas Moja Riječ sada duboko pokreće, i vaša volja sada aktivno, Meni i bližnjemu služi sa svom predanošću… Onda vi izvlačite snagu iz Moje Riječi, i ona je već u i na vama postala učinkovita… Onda vi niste samo slušatelji, nego i vršitelji Moje Riječi, onda vaša duša ide putem uvis, ona prima na svjetlu i snazi, postaje mudra, sve prepoznaje, i potpuno svjesno stremi k svom cilju, budući Me prepoznaje kao jedino odredište vrijedno težnje, i želi se sa Mnom povezati za vječnost. Ali, ona ne može nikada dospjeti do ove svjesnosti, do ove snažne volje prema visini, ako joj nije već ponuđena duhovna hrana, kada je ona još slaba i nesposobna odlučiti što treba i ne treba činiti… Onda vam Ja Osobno pružam hranu i piće, dajem vam ono što trebate za vašu dušu, kako bih joj najprije uputio toliko mnogo snage, da se sada ona sama može uzdići uvis… Jer, njena volja mora postati aktivna, ona mora raditi na sebi samoj, ona mora uvijek iznova biti osnažena za ovaj rad na duši, inače bi bila preslaba da postigne samo jednu malu promjenu u sebi. Kao što čovjek skrbi za svoje tijelo, tako skrbim Ja za njegovu dušu, i ona nikada neće trebati gladovati, ako samo ljudska volja prihvati što Ja nudim… Jer čim on suprotstavlja otpor, duša ostaje bez snage i nesavršena, i ona nikada ne može ući u kraljevstvo čiji dar ne želi prihvatiti. Ona mora biti nahranjena i napojena od Mene, želi li živjeti… I zato ona mora slušati Moju Riječ, koja je blagoslovljena Mojom snagom, i koja duši osigurava vječni život u svjetlu i blaženstvu.

AMEN

Spread the Truth