Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6169 (Isusovo ime poražava demona…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6169, 19 Siječanj 1955

ISUSOVO IME PORAŽAVA DEMONA…

(Filipljanima 2:9, 10; Efežanima 6:10-12; Matej 28:18)

Vi možete u Moje ime zapovjediti/narediti demonu da ode i biti ćete oslobođeni od njega… Vi imate sigurna sredstva u imenu vašeg Gospoda i Spasitelja koje je, ako se izgovara sa potpunom vjerom, izuzetno moćno protiv svih zlih sila koje vas opsjedaju na instrukcije onoga koji je Moj neprijatelj (Sotona). Oni će vas morati napustiti ako im se suprotstavite sa snagom Mojega imena, jer oni ga izbjegavaju da ne bi bili uništeni… Otud vi jedino sebe uvijek trebate predati Božanskom Spasitelju i Iskupitelju Isusu Kristu… vi uvijek jedino trebate zazvati Mene ili željeti da budem prisutan sa vama i zaštitim vas od zla i ništa loše neće biti u stanju nasrnuti na (ili ‘zaskočiti’) vas, budući Moja volja odbija sve sile koje vam namjeravaju nauditi… međutim, uvijek pod uvjetom da vi želite biti Moji Vlastiti, da imate iskrenu volju zadobiti Mene Osobno i Moju naklonost… da vi stoga svjesno stremite ka Meni… Istinabog, u tom slučaju će vas Moj neprijatelj napasti čak još razjarenije, on će vas pokušati odgurnuti od Mene koristeći se bilo kojim sredstvima koja su mu na raspolaganju i prikazati će njegovo kraljevstvo kao nešto za čim vrijedi stremiti… on će vam prići pod maskom i prikazati ono što od vas očekuje što je prijatnije moguće kako bi pobrkao vaš um, tako da ćete vjerovati da vam to ne može nauditi. On će uvijek pronaći pravo sredstvo da vas primami/zavede, ipak vi ćete ga zasigurno prepoznati baš kao i njegovu obmanjujuću igru sve dok tražite vezu sa Mnom… Vi Me uvijek trebate zazivati, vi uvijek trebate izgovoriti ime Isusovo sa srdačnom iskrenošću ako ste u sumnji ili se osjećate ugroženima od strane Mojeg neprijatelja… Samo Me nemojte eliminirati iz vašeg srca, jer onda će Moj neprijatelj imati lak posao i vi ćete podlijeći njegovim željama… Prepušteni sebi vi ste često preslabi da bi Mu se oduprli, iz tog razloga vi trebate zazivati za pomoć Onog Koji ga zna i Koji je njegov Gospodar… Iskreni poziv će vas osloboditi od njega, ime Isusovo čini čuda ako je izgovoreno sa vrlo dubokom vjerom… jer na taj način vi zazivate Mene Osobno, vašeg Boga i Oca od vječnosti, Koji doista neće dopustiti da padnete žrtvom onome sa kojim se On bori za vaše duše, ako Me vaše duše žele zadobiti iz vlastite pobude (= vlastitom voljom).

AMEN

Spread the Truth