Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6176 (Bez Isusa Krista nitko neće biti blažen…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6176, 26 Siječnja 1955

BEZ ISUSA KRISTA NITKO NEĆE BITI BLAŽEN ….


Nitko nikada neće dospjeti do blaženosti ako zaobilazi Isusa Krista, ako Ga na Zemlji ne priznaje te i u onostranom ne iskoristi Njegovu pomoć. On stoji na vratima vječnosti i On od svakog čovjeka želi biti priznat kao njegov Iskupitelj, da bi ga On mogao uvesti u Kraljevstvo mira i blaženosti, u koje niti jedna duša ne ulazi (ne pronalazi, dosl.) bez Njega …. I vječno će vani morati ostati ona duša koja se Njemu ne priklanja, koja Isusa Krista odbija, kao što je to činila na Zemlji …. koja je u Isusu Kristu gledala samo jednog čovjeka i koja i u duhovnom kraljevstvu u Njemu ne želi vidjeti više nego samo čovjeka poput sebe ….

On se ljudi radi spustio na Zemlju, kako bi njima učinio pristupačnim Kraljevstvo Svjetla, u koje Njegove pristalice sada mogu ući, pošto je On Sâm uz njih i tamo ih sprovodi …. No  Njegovi protivnici nikada ne smiju u Njegovo Kraljevstvo …. a Njegov protivnik je svatko tko Ga ne prizna kao Onoga Koji On jeste: Sam Bog, Koji se utjelovio u čovjeku Isusu, kako bi izveo čin spasenja za ljude. Nitko ne može posjedovati nešto što si sam nije stekao ….

Čovjek je stanovnik mračnog svijeta i sa njim je povezan sve dok ne krene putem prema Jednome, Koji je Samo Svjetlo te svjetlo daruje svima koji Mu se obrate …. Tako da dakle čovjek prvo mora vjerovati da uz Njegovu pomoć može napustiti kraljevstvo tame, i mora se Njemu obratiti za pomoć …. On sâm se mora povjeriti Njemu, Božanskom Spasitelju Isusu Kristu, Koji je na Križu umro samo za to kako bi svima oslobodio put do Kraljevstva Svjetla …. Čija smrt na Križu je bila otvaranje vrata u Kraljevstvo Svjetla.

No neće uspjeti naći put u to Kraljevstvo niti jedna duša koja prije toga sama sebe nije predala Božanskom Iskupitelju. Jer ona je to (kraljevstvo) nekoć napustila, ona si je sama zatvorila prilaz putem njenog okretanja od Boga …. Tako da se ona i sada slobodnom voljom mora vratiti Bogu, Koji joj je Osobno izašao u susret u Isusu Kristu …. Koji je na Sebe uzeo njenu veliku krivicu i za nju izvršio otkupljenje. No ta žrtva mora biti prihvaćena, inače je uzaludno prinesena za onoga koji Samog Božanskog Otkupitelja odbija, koji se izdvaja od onih koji su otkupljeni Njegovom krvlju …. Bez Njega nema izbavljenja iz tame, pa makar vi ljudi u njoj morali vječno truniti, vi sami se iz toga možete osloboditi time što se sjetite Onoga Koji je za vas umro i Njega zazovete da vam pomogne …. A On će vas prihvatiti, On će vas uvesti u Njegovo Kraljevstvo, ako ste Mu se predali slobodnom voljom, ako vjerujete u Njega, Koji vas je izbavio od vječne smrti ….  

AMEN

Spread the Truth