Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6166 (Sloboda volje… Božanski Red… Stanje prisile…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br.  6166, 16 Siječanj 1955

SLOBODA VOLJE… BOŽANSKI RED… STANJE PRISILE…

Tijekom jednog beskonačno dugog perioda razvoja vaša je duša postigla stupanj zrelosti koji je dopustio njezino utjelovljenje kao ljudsko biće tako da je sada, kao vaše stvarno Ja, ona svjesna sebe same i sposobna je živjeti njezin život na Zemlji u svojoj vlastitoj slobodnoj volji… doduše sa zadatkom ali ipak ne prisiljena ostvariti ga. Vi ljudi trebate znati što slobodna volja znači za svako biće… vi trebate znati da vam slobodna volja mora biti ostavljena budući je ona obilježje Božanskih živih tvorevina… Tijekom vašeg prethodnog vremena razvoja ova slobodna volja je bila doista ograničena ali jedino jer ste vi izgubili vašu božanstvenost vlastitom krivnjom budući ste dobrovoljno stremili od Mene, vašeg Boga i Oca od vječnosti… i pri tome postali bezbožni… Zato Sam Ja zavezao vašu volju kako bi omogućio vaš povratak k Meni… Time što Sam ograničio vašu volju Ja Sam vam samo pomagao tako da bi bili sposobni koristiti vašu slobodu volje iznova u Božanskom redu, što je bilo nemoguće u vašem prethodnom stanju razvoja. Vaša volja se još jednom zaputila pogrešnom stazom… Ja Sam ju nanovo usmjerio sukladno Mojoj volji… Duhovna bića su se zaputila stazom Mojeg vječnog reda u stanju prisile. Ipak to nije bilo naumljeno za njih ostati bez slobodne volje zauvijek budući bi oni bili postali nanovo Božanska bića, kao što su bili u početku, što također neopozivo zahtjeva slobodnu volju. Vaše postojanje kao ljudsko biće je prema tome podareno duhovnom biću radi prokušavanja njegove volje… Prošli grijeh zloupotrebe slobodne volje mora biti prepoznat u stanju slobodne volje i kroz ispravno korištenje volje, deifikacija se mora iznova postići… Biće mora dobrovoljno stremiti spram viših sfera, baš kao što je jednom dobrovoljno otpalo… Time, slobodna volja je objašnjenje za mnoge stvari koje vama ljudima izgledaju neshvatljive… Premda vam Ja mogu zasigurno uvijek pomoći i činim to na svaki način… međutim, vi morate ostvariti transformaciju vaše prirode u Božanske tvorevine sami, inače nikada ne bi bili sposobni postići stupanj koji je postavljen uvjet za vašu deifikaciju… Budući Ja želim steći djecu, Ja ne želim opremiti stvorenja bez volje sa sposobnostima koje oni moraju koristiti sukladno Mojoj volji… Moj cilj je okružiti Sebe sa djecom koja su sposobna stvarati i djelovati slobodno, čija je volja u potpunom skladu sa Mojom ali unatoč tome slobodna… Moj cilj je blaženo sretne žive tvorevine pune svjetla i snage koje streme spram njihove sreće, njihova svjetla i njihove snage njihovom vlastitom voljom i koje, u ovu svrhu, moraju proći kroz zemaljski život kao ljudska bića kako bi prošli njihovu probu volje… koje ću Ja zasigurno uvijek poduprijeti ali nikada nasilno na njih utjecati budući bi ovo učinilo vječnu slobodnu i blaženstvo nemogućim… Ja vam dozvoljavam zadržati slobodnu volju pa ipak vam uvijek pomažen koristiti ju ispravno i uvijek će biti moguće pristići do vašeg cilja. To je zašto je zemaljski život od važnog značenja za vas, jer on odlučuje vaše stanje u vječnosti, kojeg vi sami stvarate vašom vlastitom slobodnom voljom.

AMEN

Spread the Truth