Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6141 (Ozbiljna volja dostiže cilj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6141, 21 Prosinac 1954

OZBILJNA VOLJA DOSTIŽE CILJ…


Svi oni što žele ići ispravnim putem, svi oni što se bore za spasenje njihovih duša, potpomognuti su od strane Mene kako bi dostigli cilj, čak i kada su skrenuli sa pravoga puta. Ali Ja pomažem onima na pravome putu i oni se prepuštaju Mojoj pomoći, ako doista imaju ozbiljnu volju zadobiti Moju naklonost. Radi se uvijek samo o činjenici da nastoje istinski ispuniti Moju volju, jer mnogo je onih koji su kroz odgoj ili tradiciju bili potaknuti na određeni put, kojim sada bezbrižno nastavljaju ići s uvjerenjem da ih vodi k cilju.

Međutim, ako žele ozbiljno dostići cilj, Ja ću im uvijek pomoći kako bi pronašli ispravan put koji vodi prema gore, k Meni. No, tko hoda u ravnodušju, tko niti najmanje ne razmišlja gdje bi mogao voditi put kojim ide, tko se ne obazire niti na one što mu žele ukazati na dobro ili tko, unatoč boljem znanju nastavlja jednim putem zato što mu se čini primamljivim, taj nema nikakvu ozbiljnu volju da Me dosegne i zbog toga mu ne mogu pomoći, s obzirom da Moja pomoć zahtijeva njegovu dobru volju.

No, pogrešno je vjerovati da svaki put vodi k Meni, pogrešno je vjerovati da dostižete cilj čak i ako se sami ne pokrenete, kada se zaustavite na jednom putu, tj. ako ne dopustite vašoj volji da postane aktivna, ako se zadovoljavate jednostavnim formalnostima bez da sebi date zadatak koji će osigurati vaš napredak. Svaki čovjek mora sâm kročiti putem do Mene, u slobodnoj volji. Ako je potaknut ili prisiljen ići određenim putem, neće od njega imati nikakve koristi, ali od Mene će mu uvijek nanovo biti ukazan put kojim može slobodno krenuti i bit će pomognut da se oslobodi tlačitelja, no uvijek samo pod uvjetom da je on osobno voljan slijediti jedino cilj koji dovodi k Meni. I na svakome pravcu kojega čovjek poduzme, ponuđena mu je prilika da krene ispravnim putem prema gore. Ja ću pomoći svakome da ga pronađe i put k Meni će biti uvijek raspoznatljiv sa svjetlošću, jer to je put Istine koja uvijek širi svjetlo i koji zato može uvijek biti pronađen od svakoga tko traži svjetlo. Samo onaj koji se boji svjetla, će ga i mimoići.

AMEN

Spread the Truth