Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6137 (“Dođite k Meni svi koji ste umorni i opterećeni…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6137, 16 Prosinac 1954

“DOĐITE K MENI SVI KOJI STE IZMORENI I OPTEREĆENI…”

(Matej 11:28)

„Dođite k Meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, Ja ću vas odmoriti (okrijepiti, obnoviti)…“ Svima vama koji se nalazite u jadu i nevolji, Ja jamčim Moju pomoć, ako vi samo poduzmete svoj put prema Meni, ako se vi sjetite Mene u vašoj potlačenoj situaciji, ako vi dođete k Meni… Vi trebate vjerovati to, da vam Ja mogu i hoću pomoći, i sa ovim pouzdanjem doći k Meni, sebe Meni povjeriti, i sjetiti se Mojega obećanja da ću vam dati ono što tražite… Nitko nije od Mene otišao, a da nije dobio utjehu i snagu od Mene, ako Me on samo s punim pouzdanjem moli, ako on dođe k Meni, očekujući kod Mene pomoć. Ja dobro poznajem vašu nevolju, međutim, Ja vas pozivam da vi sami sebe Meni povjerite, jer Ja vam jedino onda mogu pomoći, kada vi Meni za to priđete, kada ste vi pronašli put k Meni, budući je Moj cilj (biti vam blizu) i potaknuti vas da vi tražite povezanost sa Mnom… Jedino kada ste se vi, iz vaše vlastite volje, povezali sa Mnom u mislima… što se događa kroz iskrenu i duboku molitvu Meni… vi ste postigli ovaj cilj: priznanje Mene Osobno za Boga i Oca od vječnosti, Kojeg ste vi jednom odbili, a što vas je stoga učinilo nesretnima… Ja ću vam uvijek reći: „Dođite k Meni“… ili „Tražite, i dat će vam se“, ili „pozovite Me u nevolji“… budući je uvijek Moja volja da se vi sa Mnom povežete… Tek onda Ja mogu Moje tvrdnje na vas primijeniti, onda ste se vi u neku ruku predali Meni, a to znači razdvajanje od Mojega protivnika. I vi ćete onda također razumjeti, zbog čega Sam vam Ja tako često dopustio da upadnete u nevolje i neprilike, gdje je uvijek postojao samo jedan put izlaska, da vi Mene zazovete za pomoć, ako se vi još niste potpuno predali onome koji vas povlači nadolje… koji vama onda također pomaže, ali očigledno na vama škodljiv način, jer on za ovo zahtijeva vašu dušu… Na zemaljski način će vam on sve pružiti, ali za ovo ćete vi izgubiti život vaše duše, budući vi sve više zapadate u njegovu vlast… vi ćete imati još jedino zemaljsko-materijalističke misli, i potpuno ćete Me zaboraviti… vi ćete Me zanijekati, i iznova priznati njega za vašeg gospodara… i vama će dobro ići na Zemlji, ali ćete biti izgubljeni za vječna vremena… Ne žudite za ovim blagostanjem na Zemlji, nego dođite k Meni u vašoj nevolji… i Ja ću vam uistinu dati ono što vi trebate za tijelo i dušu… Vi nećete biti oskudno opskrbljeni, jer Moja Ljubav razdjeljuje izobilno, no jedino ono što služi za spasenje vaše duše, ali Ja ću vas i zemaljski također uvijek zbrinuti, kako Sam vam Ja to obećao… Vi ne trebate biti u nevolji, jer vi imate Oca na nebesima, Koji jedino žudi da se vi u srcu okrenete k, i obratite Njemu, a On će vas onda i zbrinuti te opskrbiti kao djecu, kojima On ništa ne odbija, osim onoga što njima šteti… ali vi morate dobrovoljno doći k Njemu.

AMEN

Spread the Truth