Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6136 (Nuđenje nebeskog kruha dušama u onostranom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6136, 15 Prosinac 1954

NUĐENJE NEBESKOG KRUHA DUŠAMA U ONOSTRANOM…

Velikodušno razdjeljujte Moje darove koje izobilno primate kroz Moju Ljubav… Ja dajem obilato svakome tko je voljan primiti… ipak jedino da on to opet razdaje potrebitima koji ne dolaze Meni Osobno u njihovoj nedaći ali kojima Ja želim pomoći kroz vas. Postoji velika glad za duhovnom ishranom, premda ćete vi pronaći nekoliko ljudi na Zemlji koji čeznu za njom; unatoč tome, ni najmanji zalogaj neće biti izgubljen ako razdjeljujete nebeski kruh… potrebite duše u onostranom će ga primiti sa pohlepnim apetitom, i to vas treba ohrabriti da sprovodite vašu blagonaklonu (tj. Ljubavlju ispunjenu) aktivnost olakšavanja duhovne nedaće čak još više gorljivo, jer budući primate mnogo vi također možete dati mnogo… Kada bi znali koliko su blisko povezani duhovna oblast i njezini stanovnici sa Zemljom i vama ljudima… kada bi znali koliko puno duša vas okružuje, vi bi također motrili na vašu svaku misao, riječ i akciju sa stajališta da ste neprestano promatrani od strane njih i da vi također imate izvjesnu odgovornost spram tih duša… da budete za njih dobar primjer i na taj način im olakšate napredak, ako se one i dalje zadržavaju u nižim sferama. A ovo se posebice primjenjuje na vaše razgovore koji… ako se tiču duhovnih tema… mogu biti od ogromne koristi za te duše. Zato ako su sadržaji Moje Riječi predmet vašeg razgovora, vi ćete privući mnoge izgladnjele duše kojima će onda biti ponuđen izvrstan kruh sa neba, vi ćete im priskrbiti hranjiva sredstva za život za kojima su u velikoj potrebi u njihovom i dalje bijednom stanju. Ni jedna riječ ne mimoilazi duše u onostranom nezamjećena i afektira ove duše daleko više duboko, budući one dijele sve što primaju… jer snaga Moje Riječi ima ovaj učinak, i stoga Moja Riječ privlači beskrajnu pažnju i blagotvorno utječe na bezbrojne duše. Ali nedaća je u duhovnoj oblasti također beskrajna, jer svaki dan duše pristižu tamo u otužnom stanju budući su one i dalje previše priljubljene uz materijalni svijet, one nisu stekle duhovne zalihe na Zemlji i stoga pristižu u onostrano pogođene siromaštvom i zavise o pomoći ako ne žele dublje propasti… Vi ljudi možete pomoći ovim dušama tako što im dostavljate Moju Riječ, koja ih jedina može zaštititi od propadanja u bezdan… Oni traže pomoć gdje svjetlo sjaji i također osjećaju snagu koja im pritječe iz Moje Riječi, budući ove duše ne mogu biti spašene nijednim drugim sredstvima nego prihvaćanjem Mojeg Evanđelja Ljubavi, kojeg im trebate predstaviti gdjegod i kadgod je to za vas moguće… Ja razdjeljujem obilato tako da možete dati onima koji su u potrebi… tako da možete dati ishranu gladnima za koje vaša Ljubav želi priskrbiti.

AMEN

Spread the Truth