Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6130 (Razlog za Kristovo rođenje… Čin milosrđa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6130, 9 Prosinac 1954

RAZLOG ZA KRISTOVO ROĐENJE… ČIN MILOSRĐA…

Prepun milosrđa zagledao Sam se dolje na Zemlju na porobljenu ljudsku rasu… Vidio Sam njihovu ogromnu nevolju, unatoč tome, premda je ona bila uzrokovana vlastitom krivnjom Ja Sam također vidio veliku slabost ljudi čiji je teret bio stavio na njih takav pritisak da oni više nisu bili sposobni uzdignuti se sami… I Moja je Ljubav postala tako silna da je željela donijeti pomoć patničkoj ljudskoj rasi… Moja je Ljubav bila tako velika da Sam Ja Osobno sišao na Zemlju kako bi oslobodio ljude od njihova tereta grijeha i otvorio iznova za njih put ka Meni. Moj dolazak dolje na Zemlju je bio jedan čin Ljubavi i milosrđa od strane vašeg Stvoritelja i Oca od vječnosti… Ja Sam želio donijeti mir ljudima, Spasenje… Ja Sam im želio omogućiti da opet uživaju svjetlo i snagu koje su oni bili izgubili zbog grijeha njihovog prošlog otpadništva od Mene… Čovječanstvo je bilo tako uronjeno u tamu da više nije bilo sposobno pronaći za sebe izlaz budući je također bilo potpuno bespomoćno… Bilo je u stanju krajnjeg jada, jer oni su bili držani zarobljenima od strane gospodara (Sotone) koji je nad njima sprovodio kontrolu, koji nije imao namjeru ikada ih više osloboditi… Ali Ja Sam također imao pravo na vas budući ste jednom potekli iz Moje snage Ljubavi… I Ja neću odbaciti to Moje pravo… Ja Sam bio spreman boriti se za vas protiv Mojega protivnika i došao Sam na Zemlju ne zato što je Božanstvo već Ljubav željelo voditi ovu borbu koja je naknadno sebe utjelovila u ljudskom biću… time, do izvjesne mjere, ljudsko je biće ušlo u borbu protiv neprijatelja, Koje je jedino koristilo Ljubav kao oružje… stoga je Ljubav vodila borbu… Ljubav Me motivirala da siđem na Zemlju kako bi se nastanio u Isusu, čovjeku… Čija je duša Meni bila potpuno privržena, Koji je stremio ka sjedinjenju sa Mnom sa svim Njegovim srcem i umom, Koji je sklanjao u Sebi svjetlosnu dušu koja je željela pomoći svojoj paloj braći povratiti se k Ocu, iznova do viših sfera kako bi bili sretni… Ono što je bilo ostalo savršeno je željelo pomoći onima koji su bili postali nesavršeni iznova postići savršenstvo… 

Sama Ljubav je željela iskoristiti Sebe kako bi donijela slobodu porobljenim ljudima… Iz ovog razloga Ja Osobno Sam sišao dolje na Zemlju, to je zašto Ja više nisam zatvarao Moje uši na žalosne pozive koji su se podizali ka Meni sa Zemlje, Ja Sam došao kao Spasitelj i Iskupitelj kako bi donio mir svakome dobre volje (Luka 2:14)… Jer vrijeme je bilo došlo kada je čovječanstvo bilo potonulo tako duboko da je ono bilo moralo biti pomognuto gdje nije potpuno palo plijenom uništenju. I tako se zbilo što je bilo najavljeno ranije… Svjetlo je sišlo na Zemlju i zasjalo u tami… Ali tama ga nije shvatila (Ivan 1:5, 9-11) i bilo je samo nekolicina koji su Ga prepoznali kao Spasitelja Koji je bio poslat odgore kako bi iskupio čovječanstvo i donio mir svim ljudima dobre volje (Ivan 1:12, 13).

AMEN

Spread the Truth