Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6132 (Problem postanka Boga čovjekom… Ljubav, Istina, Bog su jedno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6132, 11 Prosinac 1954

PROBLEM POSTANKA BOGA ČOVJEKOM… LJUBAV, ISTINA, BOG… SU JEDNO…

Čovjek može doći do Istine jedino ako vodi život Ljubavi… inače njegov duh ostaje neprobuđen, a njegov um svladan od onoga koji je protiv Istine, jer je protiv Mene. Vi ljudi, ipak promišljate da se sve odvija zakonito (uređeno), da svaki uzrok određuje njegovu posljedicu, da jedno zakonito proizlazi iz drugoga. A jedan takav zakon je također da svjetlo proizlazi iz vatre… da vatra zrači svjetlo… Tako također svjetlo Istine proizlazi iz vatre Ljubavi, iako to za jednog svjetovnog čovjeka izgleda čista besmislica… No, usprkos svemu, to jest i ostaje zakon kojeg vi ljudi ne možete oboriti; vi se jedino možete protiviti takvom zakonu, čim vi sebi nastojite Istinu prisvojiti razumski… No, koliko to razumu uspijeva, to vi prepoznajete u mnogim zaključcima, koji su uglavnom proturječni. Ali, tko želi u sebi zapaliti svjetlo, mora živjeti u Ljubavi, jer kroz djelovanje u Ljubavi, on privlači Mene Osobno kao vječnu Ljubav sebi, i sada mu Ja uistinu mogu dati ispravno razjašnjenje, Ja, kroz Moje prisustvo u njemu, svjetlom mogu prosvijetliti najmračnije kutove… Jednostavno ništa ne može biti ponuđeno nerazumljivo ili obmanjujuće, tamo gdje se Istina iz Mene otvoreno objavljuje. A, ona se objavljuje svakome tko uđe u vezu sa Mnom kroz djelovanje u Ljubavi. Bez Ljubavi međutim ne može biti nikakvog svjetla, ma koliko gorljivo um želio zapaliti svjetlo… Bog, svjetlo, Istina, Ljubav… oni su Jedno, i svaki čovjek je u posjedu svega, kada on jedno posjeduje… I opet, Bog jest „Isus Krist“… Stoga Božanski Otkupitelj ne može biti isključen, kada čovjek vjeruje da posjeduje Istinu… Jer, osvjetljenje nad problemom postanka čovjekom u Isusu, također je posljedica života u Ljubavi, jer svaka Istina je svjetlo koje zrači iz vatre Ljubavi, i zbog toga svjetlo rasvjetljuje sve, i izgoni sve neistinito iz srca čovjeka. Zbog toga vas Ja mogu uvijek jedino opominjati na Ljubav, ako želite doći do Istine. A, kroz Moje učenje Ljubavi, Ja vas uvijek jedino mamim k Sebi, Koji sam vječna Ljubav Osobno… Čim Ja Osobno mogu biti u vama, mogu također djelovati u vama, a Moje djelovanje je „prosvjetljenje duha“… stanje u kojem jasno i bistro prepoznajete sve međuodnose, u kojemu sve vidite onako kako odgovara Istini… Ja vam mogu dati najpotpuniju Istinu… ipak jedino, kada se sjedinite sa Mnom, a ovo sjedinjenje znači: djelovanje u Ljubavi… Jer „tko ostaje u Ljubavi, ostaje u Meni i Ja u njemu“ (1 Ivanova 4:16)… a gdje sam Ja, tamo je Ljubav, gdje sam Ja, Istina je… Bez Mene međutim, vi za vječnost nećete stići do Istine.

AMEN

Spread the Truth