Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6129 (Propovijedanje Evanđelja onima kojima je potrebna duhovna utjeha, i dušama u onostranom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde br. 6129, 8 Prosinac 1954

PROPOVIJEDANJE EVANĐELJA ONIMA KOJIMA JE POTREBNA DUHOVNA UTJEHA, I DUŠAMA U ONOSTRANOM…

I dušama u onostranom propovijedajte Evanđelje, jer njima je ono prijeko potrebno, sve dok još nisu na svjetlu i sve dok samo putem Moje Riječi postignu onaj stupanj da mogu ući u područje svjetla. Dokle god duše ne posjeduju ništa, ne mogu djelovati u Ljubavi, dakle ništa ne mogu ni predati …. No, prime li putem vas svjetlo i snagu, tad već i oni mogu dijeliti svjetlo i snagu …. A svjetlo i snagu posreduje im (u smislu daje im) jedino Moja Riječ, Koja biva dostavljena svima koji su dobre volje, kako na Zemlji tako i u onostranom.

Vi ljudi možete uspostaviti vezu sa dušama koje same još nisu uspostavile vezu sa Mnom …. koje još nisu sposobne čuti Moju Riječ, iako se Ona čuje u duhovnom kraljevstvu …. Tako da im vi predajete Tu Moju Riječ …. Sijećajte se tih duša dok ste na Zemlji aktivni za Mene i Moje Kraljevstvo …. imajte na umu da i te duše mogu sudjelovati u vašem radu u vinogradu, da su one sklonije tome da poslušaju vas, s kojima se putem vašeg sijećanja još osjećaju povezane, nego kad im u onostranom pristupi svjetlosno biće, koje još ne spoznaju kao takvo i teško da će prihvatiti ono što mu ono želi ponuditi ….

Vi dakle možete uspostaviti most, vi im možete predavati Evanđelje Ljubavi i podučiti ih sve dok ne razmisle prvo o sebi, i tada i duhovni prijatelji lakše nalaze prolaz do njih, jer se oni tada s njima razgovaraju o svom stanju i prihvaćaju savjet …. Predajete li dušama Moju Riječ, rijetko ćete vršiti rad bez uspjeha, jer čista Riječ Božja ima takvo jedno nezamislivo djelovanje na duše koje Ju rado čuju …. Jer one iznenada razumiju ono što im je do tada bilo nerazumljivo, i one isto tako prije obuhvaćaju Istinu …. One puno ranije i lakše pronalaze međuodnose nego bi ih bile pronašle na Zemlji, jer nesavršenim dušama nedostaje svjetla, a to svjetlo tad im sjaji iz Moje Riječi, tako da Riječ ne može ostati bez učinka, osim ako skroz nevoljne duše pružaju otpor, no njima je i sjaj svjetla uskraćen, u slučaju otpora ….

Sijećajte se svih duša koje su vam na Zemlji bile drage …. No sjetite se i duša u mraku, koje čame u neizrecivoj patnji, i molite se za njih, kako bi postale popustljivije, kako bi osjetile snagu vaše Ljubavi i došle kod vas te od vas bile poučene …. Izađite u susret tim dušama s puno Ljubavi, i time ih oslobađate njihovih okova …. zovite ih sve kod vas i dajte im da sudjeluju u duhovnoj ‘razmjeni’ …. Dajte im hrane, pošto one užasno pate od gladi i žeđi koje mogu zasititi jedino nebeskim kruhom koji Ja dijelim, koji međutim moraju primiti putem vas, pošto Mene još odbijaju …. a do snage i svjetla ne mogu dospjeti nikako bez te hrane …. Koju vam Ja u izobilju dostavljam, a vi je dijelite sirotim i nesretnim dušama, i Ja ću vas blagosloviti …. Pošto Moja Ljubav i iz ponora želi izbaviti duše, a vaša Ljubav Mi pri tome treba pomoći.

AMEN

Spread the Truth