Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6124 (Riječi utjehe… Patnja-bolest… Povezivanje s Bogom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6124, 2 Prosinca 1954

RIJEČI UTJEHE… PATNJA-BOLEST… POVEZIVANJE S BOGOM…

Oslonite se uvijek na Mene i na to da ću vas voditi ispravnim putem. Iako se čini kao da sami određujete svoju sudbinu, kao da si vi svojom voljom možete usmjeriti život u drugom pravcu … dok ste spojeni sa Mnom, dok žudite za kontaktom sa Mnom, Ja upravljam vama, i vi samo ispunjavate Moju volju, koju vam stavljam u srce, jer vi to omogućavate vašom Meni usmjerenom voljom.

Tko se jednom priključi Meni, tko želi biti spojen sa Mnom, taj može biti opušten u svezi svoje daljnje sudbine … jer, ona se onda oblikuje tako da on može iz svega izvući korist, do čega zaista i dolazi, samo ako se čovjek s vjerom obrati Meni, ako se dobrovoljno prepusti Meni i Mom vodstvu …. ako živi svoj život sa Mnom, ako neprestano misli na Mene i ako se trudi zadobiti Moju ljubav …. Tada mu i pripada sva Moja ljubav koja njegovoj duši želi samo dobro koje se sastoji u postizanju vječne sreće.

Vjerujte Mi da se u životu morate boriti samo ako ne služite dobrovoljno …. Dakle borbu si možete uštedjeti, samo ako ste aktivni u ljubavi prema bližnjem …. međutim, patnja i bolest mogu pridonijeti pročišćavanju duše, ali i pored toga vam biti podnošljivi, samo ako nađete utočište u Meni …. Ja sam za vas uvijek tu, u svim zemaljskim i duhovnim neprilikama, i Ja želim da se kroz iste sve intimnije spojite sa Mnom, sve dok sa Mnom niste spojeni toliko da mogu neprestano biti uz vas i da sa Mnom vodite intimni razgovor …. da ste uvijek svjesni Moga prisustva …. dakle, da vodite život u Meni i sa Mnom …. Sve doživljeno trebalo bi doprinijeti samo tome da se sa Mnom nerazdvojno spojite, i onda vas ništa više neće ni uplašiti niti uznemiriti, jer svjesnost Moje neprestane blizine daje vam snagu i sigurnost u svemu, što god započnete …. I vaša volja biti će Moja, jer se potpuno podređujete Mojoj volji, i jer ćete zbog toga htjeti, misliti i postupati još jedino onako kako je dobro u Mojim očima.

AMEN

Spread the Truth