Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6118 (Duh ljubavi štiti protiv iskušenja i Božjeg protivnika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6118, 24 Studeni 1954

DUH LJUBAVI ŠTITI PROTIV ISKUŠENJA I BOŽJEG PROTIVNIKA…

Uvijek ostanite u duhu Ljubavi… Jedino onda ćete biti zaštićeni od snažnih napada neprijatelja, jer on bježi od Ljubavi, i on neće pristupiti osobi sa srcem punim Ljubavi. Međutim, čim se samo sićušna iskrica neljubaznosti pojavi (u smislu: bude osjetila) u ljudskom srcu on može uklizati i pokušat će svim sredstvima za sebe napraviti više prostora. On će ga zavesti/primamiti da postane nestrpljiv, da postane pravičan u svojim očima te ponosan kako bi u njemu ugušio Ljubav, kako bi onda imao potpunu slobodu učiniti ljudsko biće njemu podložnim. On neće nikada uspjeti gdje je Ljubav prisutna, jer ova mu ne nudi metu, ona sebe brani i ima snage odbiti ga… Ipak opet i iznova ljudsko biće se susreće sa situacijama u kojima on mora sebe dokazati budući se jedino može uzdići putem borbe ili pomaganja… I prema tome će morati nadvladati opoziciju, on će se morati prignuti do bespomoćne osobe i pomoći mu ustati, time će on morati prakticirati pomoćnu Ljubav prema bližnjemu… Ako to napravi, njegove će borbe postati slabije, budući će mu onda Ljubav u njemu dati snagu da sebe dokaže kako raste njegov otpor. Ipak ljudsko biće se mora pobrinuti da ne dopusti da se vatra Ljubavi ugasi… ako ne želi sebe izručiti kušaču koji je smjesta spreman pripomoći gaseći vatru Ljubavi u potpunosti… On je prepun lukavosti i lupeštva i majstor je u postavljanju stupica u koje vi naivno upadate ako svjetlo Ljubavi u vašim srcima ne gori tako blistavo da ga vi prepoznate bez obzira kako mudro on sebe zamaskira…   

I zbog toga, ka vama jedino uvijek može biti upućivan poziv: Ostanite u duhu Ljubavi… jer onda ćete biti ujedinjeni sa Bogom i ne trebate se plašiti neprijatelja. I vi se također možete uspješno suočiti sa svakom kušnjom sa Ljubavlju… bez obzira na njezinu prirodu.. Ako vas ljudi žele poniziti, ako vas žele isprovocirati da postanete nestrpljivi, ako vas pokušaju napraviti zavidnim… kušač je uvijek iza toga i vi ćete ga poraziti i otjerati ga ako ostanete u Ljubavi… Onda sve ovo neće imati učinak na vas, vi ćete jedino gledati na vaša bližnja ljudska bića kao na bolesne duše koje sebi dozvoljavaju biti iskorištene od strane suparnika za takve kušnje, i vi ćete im pristupiti sa Ljubavlju i povremeno im također prouzročiti da reflektiraju na to i zaustave njihove nepoštene riječi i akcije… Jer Ljubav je snaga i neće ostati neučinkovita gdje joj se ne odupire… Iz ovog razloga vi trebate primjerom ukazati život Ljubavi vašim bližnjim ljudskim bićima, što je često više uspješno nego riječi, koje nisu dokazane kroz akciju… Ostanite u Ljubavi i zapamtite da vi na taj način ostajete u Onome Koji je Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… i da je Njegovo prisustvo osigurana zaštita protiv svih naleta neprijatelja vaših duša.

AMEN

Spread the Truth