Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6117 (Preporod… Uzaludan život na Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6117, 23 Studeni 1954

PREPOROD… UZALUDAN ŽIVOT NA ZEMLJI…

(Matej 6:19-21; Rimljanima 8:5-8; Galaćanima 5:16-25)

Vaš zemaljski život je uzaludan ako vaša duša ne napreduje duhovno… ako ne možete uspjeti sebe uzdignuti u duhovne sfere tijekom tog vremena… osloboditi sebe od čvrste veze sa Zemljom… sa materijalnim vlasništvima… ako ne ostvarite duhovni preporod na Zemlji. Vaša duša je naumljena iskoračiti iz tamnog pritvora u blistavi život, naumljena je osloboditi sebe od sveg fizičkog ropstva budući je ona duh i sretna je jedino u duhovnoj oblasti gdje je slobodna od svih ograničenja. Zemaljsko tijelo je ograničenje za dušu, a tjelesne želje su uvijek fizičke prirode… Ako ona dozvoli sebi da bude kontrolirana tijelom, onda će duša ostati zarobljena, ostati će zemaljski-naklonjena i svaka duhovna čežnja će biti ugušena. Ona sebe mora osloboditi od tjelesnih čežnji; ona se ne bi smjela prepuštati prohtjevima tijela jer je duša nositelj volje i ima vlastito odlučivanje… Ako ona uspješno svlada tijelo ili čak navede tijelo da slijedi njene želje ili da radi ono što je ona prepoznala kao ‘bolje’ tada će joj biti dana ogromna podrška od strane Duha koji je zakopan duboko unutar nje same, koji gura dušu još dalje prema duhovnom kraljevstvu, nudeći joj blaga duhovne oblasti i prikazujući ih kao jedinu privlačnost vrijednu stremljenja…

Čim je duša otvorena za duhovnu poduku, njezina sudbina u vječnosti će biti odlučena, njezin uspon će biti osiguran i zemaljski život će donijeti uspjeh za vječnost… Ipak, predstojeća borba duše je vrlo teška kada tijelo na nju utiče na svaki način, kada je ona preslaba da pruži otpor, kada tijelo ostaje nadmoćno i zamračuje dušu tako da se ona krotko predaje tijelu… Čim ste vi ljudi privučeni svijetom, dok god želite dobiti sve što se može od njega, čim rastjerujete sve duhovne misli čim se one pojave, biti ćete u velikoj opasnosti jer nećete biti svjesni svrhe vašeg zemaljskog života i stremit ćete prema sasvim drugim ciljevima od onih zbog čijih ostvarenja vi živite na Zemlji…

Vaš zemaljski život ubrzo prolazi i u času smrti vi morate napustiti sva svjetovna materijalna vlasništva koja ste stekli… Vi ćete biti bijedni ako uđete u drugi svijet bez duhovnog blaga… Ne dopustite da vaše vrijeme na Zemlji bude uzaludno potrošeno, težite osloboditi sebe od svega što služi samo tijelu, a nije od nikakve koristi za dušu. I stremite za kraljevstvom koje je vaš istinski dom i u koje ćete sasvim sigurno ponovno ući kada vaš fizički život dokonča… ali koji može biti prilično različit, zavisno o kvaliteti vaše duše… Stoga, poboljšajte sebe, radite i ostvarujte za duhovno kraljevstvo dok god vam je vaš zemaljski život na raspolaganju…ili ćete gorko zažaliti kada bude prekasno.

AMEN

Spread the Truth