Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6084 (Ozbiljne riječi od strane Nebeskog Oca… Liječnik… Lijek…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6084, 20 Listopad 1954

OZBILJNE RIJEČI OD STRANE NEBESKOG OCA… LIJEČNIK… LIJEK..

Što vam priskrbljujem je uistinu blagotvoran lijek* za vašu dušu koji omogućava njezin oporavak i čini ju prikladnom za vječni život u blaženstvu. Ipak kakva vam dobra od toga ako ga ne koristite, ako doista poznajete njegovu iscjeliteljsku moć ali ju ne iskoristite… kakve li koristi od slušanja Moje Riječi ako ne živite sukladno… ako prema tome snaga Moje Riječi ne može ostvariti učinak na vas? Vi imate najučinkovitije sredstvo liječenja ali ne stavljate na probu njegovu učinkovitost; vi tražite savjet od Mene kao vašeg duševnog liječnika ali ne slijedite Moje instrukcije i time ne možete prizdraviti premda ste pod skrbi dobrog liječnika… Vi ne želite živjeti kako vam savjetujem i prema tome ostajete u bijednom stanju, i nevolja vaše duše ostaje neumanjena… ona mora trpjeti budući joj vi niječete pomoć. I dušina patnja rezultira u zemaljskoj nevolji, jer pri tom Ja želim da porazmislite o činjenici da je vaš način života pogrešan, da on stavlja vašu dušu u opasnost i da ona treba biti na oprezu da ne izgubi svoj život…

Ipak Ja vam jedino uvijek mogu ponuditi što će pomoći vašoj duši… Ako ona ne prihvati Moj lijek ona će ostati bolesna i u bijednom stanju i nesposobna uživati duhovni život… To je zašto vam slušanje Moje Riječi neće donijeti veliku korist sve dok se ne potrudite živjeti sukladno… jer vi ćete jedino primiti snagu kada stavite Moju Riječ u praksu tako što ćete ispunjavati Zapovijedi Ljubavi. Jedino kada vi vršite djela Ljubavi na Zemlji ćete biti prožeti snagom Ljubavi sami, i to također predstavlja oporavak vaše duše, to predstavlja stanje života u snazi i svjetlu… Ja bi želio da svi vi ovo postignete i prema tome vas ozbiljno opominjem da primite Moje Riječi k srcu i djelujete sukladno… Ja vas upozoravam da se ne odnosite nemarno spram života vaše duše nego da joj smjesta osigurate snagu koja joj je potrebna da ponovno prizdravi… Ja vas potičem da Mene tražite za pomoć ako ste nesposobni, ako ste preslabi, ostvariti vašu volju… Ja ću vam osigurati snagu samo ako Mi se okrenete sa potpunim povjerenjem, ako Me zazivate sa vašim srcem i priznate vašu slabost… Jer Ja Sam uvijek vaš Liječnik i Pomagač Koji vas nikada neće ostaviti na milost i nemilost vašoj sudbini nego želi spasiti one koji su bolesni u tijelu i duši.

AMEN

*Radi se o ovoj Čistoj Istini

Spread the Truth