Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6081 (Uspjeh na Kraju zemaljskog perioda… Naučnici…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6081, 17 Listopad 1954

USPJEH NA KRAJU ZEMALJSKOG PERIODA… NAUČNICI…

Kraj razvojnog perioda će uvijek doći kada su ljudi napustili Božanski red, pošto oni sebe smatraju ovlaštenima intervenirati u Božji plan Stvaranja budući ne vjeruju u Boga kao stvaralačku silu i smatraju same sebe sposobnima kontrolirati sve u postojanju… ljudi su zasigurno od Boga primili stvaralački duh kao pravo stečeno rođenjem i mogu značajno uvećati njihovo nasljedstvo, sa Božanskom pomoći oni također mogu postići naizgled nemoguće i ostati i dalje unutar Božanskog reda… sve oni primaju snagu za njihovu kreativnost od Boga… Ali oni će odmah istupiti iz ovog reda ako su svi njihovi planovi čisto svjetovno orijentirani… ako su sebe razdvojili od Boga kao stvaralačke sile i time sprovode njihove eksperimente čisto racionalno… ako koriste sàmo Božansko stvaranje kao pokusne predmete i na taj način sebe pretvaraju u slijepe pristaše Božjeg protivnika čiji je cilj uništiti Božanske tvorevine. Na kraju zemaljskog perioda svijet je uvijek pun svjetovne mudrosti… Nauka vjeruje kako je pronašla ključ za sva polja i duhovnom stazom će se jedino rijetko zapućivati, koju je Bog naznačio kako bi se zadobilo pravilno znanje… Bez Njega su, međutim, sve staze opasne, bez Njega rezultati su dvojbeni i ljudi više ili manje ulaze u opasne zone, budući su vođeni od strane onoga koji ne želi napredak nego uništenje… koji dopušta ljudima vjerovati da su konstruktivno aktivni dok oni kopaju njihove vlastite grobove… i doprinose spram uništenja stare Zemlje. Jer prividan naučni napredak je njegovo djelo, djelo Božjeg protivnika (Sotone), on nagoni ljude u ekstremnu intelektualnu aktivnost bez Božanske potpore. Oni će upregnuti prirodne sile no ipak na drugačiji način nego je to naumljeno od strane Božje volje… Oni će napustiti Božanski red i posljedice ovoga će sebe ispoljiti… Bog je, međutim, predvidio volju i aktivnost čovječanstva još od početka i prema tome nastavlja opet i iznova upućivati na ono što će se dogoditi, jer On zna kada i gdje će posljedice ljudskog razmišljanja i aktivnosti sebe izraziti… On obaviještava ljude u svezi njihova pogrešna razmišljanja i želi ih uvjeriti da sebe povjere toj sili koja stoji iznad svega… On ih želi upozoriti na utjecaj Njegova protivnika… On im želi dati savjet da ostanu unutar Božanskog reda… On uzima u obzir one koji priznaju Njega kao Boga i Stvoritelja od vječnosti i prosvjetljava ih u svezi Sebe Samoga i Njemu protivne sile.

AMEN

Spread the Truth