Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6080 (Utjecaj protivnika na volju… Razaranje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6080, 16 Listopada 1954

UTJECAJ PROTIVNIKA NA VOLJU… RAZARANJE…

Dovoljno vam je znati da se u Mojem Stvaranju sve odvija onako kako je Moja Volja …. Moj protivnik dakle neće moći na bilo koji način djelovati na Stvaranje pošto je njegov utjecaj jedino moguć na duhovne elemente koji se nalaze u slobodnoj volji …. na čovjeka …. na kojega međutim želi utjecati tako da se ovaj okuša na djelima Stvaranja i to u smislu Moga protivnika. Dakle to što je čovjeku moguće izvesti, to uvijek može biti u skladu s Mojom Voljom, ali isto tako može odgovarati i volji Moga protivnika, pošto se sa obje strane utječe na čovjeka ….

Ali ono što se nalazi izvan područja djelovanja čovjeka, nikad ne može biti ostvareno od Mog protivnika, nego mora biti pripisano jedino Mome djelovanju, pošto je Mome protivniku oduzeta svaka vlast nad Stvaranjem, nad još svezanim duhovnim elementima. Ali baš zbog toga Moj će protivnik uložiti cijeli svoj utjecaj kako bi si podčinio ljude tako da oni djeluju, pošto se time oslobađa svezano duhovno, prilikom čega on vjeruje da to duhovno može opet uzeti u posjed.

Ni to mu nije moguće …. samo što to sad oslobođeno duhovno djeluje nepovoljno na svoje okruženje, pošto je ono u sebi “izvan reda” i stoga i svoju okolinu remeti (uneređuje) …. dakle može i poremetiti postojeće zakonsko uređenje. Indirektno to jeste djelo mog protivnika, no uvijek (sprovedeno) samo putem ljudske volje …. dok je sama Moja Volja dovoljna za ponovno uspostavljanje Moga reda i stvaralačko izgrađivanje u cijelom svemiru.

Kroz tu njegovu nemoć u Mome protivniku dolazi do nastajanja planova istinski vražjeg usmjerenja …. pokretanje ljudi na to da unište zemaljsku kuglu …. no njima samima predočavajući druge ciljeve, koji ih potiču na najveću aktivnost. Razaranje, koje on sam ne može sprovesti, vješto maskira u korisno istraživanje nepoznatih sila …. I na Zemlji pronalazi dovoljno ljudi koji su mu po volji i stoga od njega i dobijaju snagu za otkrića i događaje svakojake vrste.

Kao posljedica toga, nastupajuće prirodne katastrofe tada doduše pogađaju tvorevine nastale Mojom Voljom, ali one i pored toga ne mogu biti označene kao direktno očitovanje sile Sotone, nego su to uvijek kroz ljudsku volju prouzročena ometanja reda, koja su doduše od velikog značaja u etapi razvoja duhovnih elemenata …. kako onih u slobodnoj volji, tako i onih još uvijek zarobljenih, jer njihov razvojni put se prekida i sad zahtjeva Moje protudjelovanje kako bi se ponovno uspostavio poremećeni red …. kako bi se ponovno nastavio prekinuti razvoj. Plan Mog protivnika doduše spriječen, pošto on ne zadobija te oslobođene duhovne elemente, ali dâ ljude koji su mu postali poslušni …. Već dalje razvijene duhovne elemente …. je zadobio, nad čime mu međutim tada svako istinsko raspolaganje biva oduzeto putem predstojećeg ponovnog protjerivanja (svezivanja).

Utjecaj na slobodnu volju, od strane Mog protivnika vrlo je veliki, no nemoćan je u odnosu na sva stvorenja, osim na čovjeka …. Ne može ostvariti ništa, ako mu se volja čovjeka suprotstavi …. A što je nedostupno čovjekovoj volji, na što čovjekova volja nema utjecaj, uvijek je Moje upravljanje i djelovanje u Svemiru, a nikada izražaj moći Moga protivnika, koji je lišen svake moći, koji stoga ulaže sve u to da si podredi čovjekovu volju, kako bi tada kroz nju sproveo u djelo to što planira …. da vas uništi ….

AMEN

Spread the Truth