Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6061b (Svjetlo je gdje Božji Duh djeluje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6061b, 22 Rujan 1954

SVJETLO JE GDJE BOŽJI DUH DJELUJE …

Ipak, ako na ulasku u onostrano prema vama zabljesne najjasnija svjetlost, onda ste vi u značajnoj prednosti naspram onih duša, jer se vi osjećate slobodni i sretni i iznimno spremni davati… Jer vi posjedujete nešto što možete dijeliti, i možete stalno primati, tako da se vaše blaženstvo povećava što više dijelite. Sva natovarena težina je spala s vas, i budući da stojite u spoznaji, također znate što nedostaje dušama u tami, i stoga se trudite i njima donijeti svjetlo, jer ih želite osloboditi iz tame. I iznova je Moj Duh Ljubavi, taj koji vas prožima i koji također mora dotaknuti duše u tami, ako u njima treba postati svijetlo. Ali sada se oni također trebaju dobrovoljno njemu otvoriti, odnosno, željeti ući u vezu sa Mnom kao vječnim Svjetlom… oni moraju uspostaviti kontakt sa Mnom, tako da žele da Se Ja smilujem na njih… Čim oni pate u tami i žude svjetlo, također će i ostvariti ovaj kontakt, ako se oni obrate Onome Koji ih može osloboditi iz njihovog položaja (stanja), a onda je i Otkupljenje njima izvjesno. Ipak, daleko lakše bi ga mogli dosegnuti na Zemlji, ako se oni ne bi zatvorili za svjetlo. Jer, Ja posvuda na Zemlji palim svjetlo, Ja posvuda po Zemlji upućujem Moju Riječ na Zemlju (ljudima), Ja Osobno zračim Moju Ljubavnu svjetlost, jer želim osloboditi ljude tame, još dok oni borave na Zemlji, jer Bih ih želio prihvatiti u kraljevstvo svjetla nakon njihovog odlaska sa Zemlje, da im pripremim neograničena blaženstva.

AMEN

Spread the Truth