Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6067 (Nadolazeća nevolja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6067, 30 Rujan 1954

NADOLAZEĆA NEVOLJA…

(Matej 10:17, 18, 21-23, 28, 32-33)

Vi se približavate vremenu ogromne nevolje i potrebna je velika snaga vjere kako bi ju se svladalo, budući sa vašom fizičkom snagom vi nećete biti sposobni nju riješiti no izvjesno sa duhovnom snagom. Međutim, nedaća će vas zadesiti naračun vaše vjere budući će konačno vrijeme doći kada će se od svih vas potraživati da donesete odluku… Treba priznati, ranija svjetovna nevolja (= ovo se odnosi na udarac nebeskog tijela u Zemlju; Otkrovenje 8:8-11), premda je ona također neizbježna, će afektirati sve ljude i biti će budeći poziv za sve, ipak ova je nevolja prirodna i biti će prema tome također ponizno otrpljena… Međutim, ogromna nevolja koja će afektirati ljude naračun njihove vjere ima duhovne razloge i duhovne posljedice, jer onda će obadvoje i ljudi, kao Božji protivnici, baš kao i Bog Osobno zahtjevati odluku, i život u vječnosti zavisi o ovoj odluci… Od ljudi će se potraživati zanijekati njihovu vjeru u Boga, i stoga će oni biti prisiljeni od strane vladajuće sile/vlasti donijeti odluku… Onda će to potrebovati ogromnu snagu vjere da bi se prkosilo ovoj obavezi i otvoreno priznalo Boga pred svijetom… Međutim, svatko tko ima volju to napraviti će također imati snagu oduprijeti se, jer ova će mu pritjecati od Onoga Kojeg je on neustrašivo priznao*. I time će nevolja nastati iz činjenice da će Božji vjerni sljedbenici biti postavljeni pod oštar pritisak od strane njihovih protivnika i biti uvelike oštećeni i osramoćeni/degradirani na jedan zemaljski način, da će ovih nekolicina postati meta za ljude da pokrenu pobunu u Bogu-protivnom smislu. Snažna vjera odbija sve napade ali slaba vjera postaje nestabilna i potrebuje potporu koja će mu doista biti podarena kada njegova volja žudi za Bogom. Ipak ovo vrijeme mora doći budući se Dan kraja sve više i više približava i budući se razdvajanje duhova najprije mora dogoditi. Mnogi će ljudi i dalje biti opozvani koji bi, bez sumnje, propali u takvim vremenima nevolje, i Bog će jedino sačuvati život snažnih koji će pružaju otpor po vrlini njihove snažne vjere… Ali On također zna tko neumoljivo stremi spram bezdana; On zna gdje je nemoguća ikakva promjena volje… I On će dozvoliti tim ljudima da zadrže njihov život tako da će se ono što je proglašeno obistiniti… da će koze biti razdvojene od ovaca tako da se veliko čišćenje ove Zemlje može dogoditi, koje će biti popraćeno opet sa vremenom mira, sa vremenom pravednosti (2 Petrova 3:13).

AMEN

*Ovog Mateja 10:22, 33 je važno praktično shvatiti, dakle, otvorenim priznavanjem Isusa Krista čovjek se u Ljubavi sjedinjuje sa Bogom i time omogućava dotok Božje snage Ljubavi koji je nužan da bi se čovjek mogao neustrašivo oduprijeti prijetnjama i nasrtajima Božjih neprijatelja; s druge strane, oni koji Ga zaniječu, sebe tako razdvajaju od Boga i Njegove snage Ljubavi i na taj način će podlijeći u nadolazećim ogromnim nevoljama koje će spopasti čovječanstvo

Spread the Truth