Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6061a (Svjetlo je gdje Božji Duh djeluje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6061a, 22 Rujan 1954

SVJETLO JE GDJE BOŽJI DUH DJELUJE…

Svjetlo je svugdje gdje Ja mogu izliti Moj Duh, jer ondje je tama probijena, i tamo ona više nikada neće moći uzeti mjesto. Svjetlo je tamo gdje Ja Sam mogu podučavati ljude, gdje se Moja Riječ poštuje, gdje ljudi čeznu za povezivanjem sa Mnom i slušaju Moju Riječ kao njima osobno izgovorenu… Svjetlo je gdje ljudi učine mogućim da Ja na njih mogu zračiti (prenositi) Moj Duh… Ali također, svjetlo je jedino tamo, jer ne može drugačije, nego kroz djelovanje Moga Duha, biti poklonjeno vama ljudima. I zato je tama daleko više rasprostranjena zemljom, jer Moj Duh samo rijetko može djelovati… Moglo bi zračiti najjasnije svjetlo, i ljudima bi moglo biti preneseno najdublje znanje, i oni bi se osjećali dobro u svjetlu spoznaje… Ali, tko želi saznati, pokušava stjecati na druge načine; on vjeruje da može razumom prodrijeti u područja, koja jedino duhovno mogu biti istražena. Ljudima je najčešće nepoznat ispravan put, ne znaju ništa o tome da Ja Osobno Sebe otkrivam kroz Mog Duh. „Izljev Duha“ je za njih potpuno nepoznat pojam… Sve što oni preko toga poznaju, je Pentekostalno iskustvo prvih učenika, što oni smatraju jedinstvenim slučajem i ne žele vjerovati da se ovaj proces može uvijek iznova i u svim ljudima ponavljati, ako oni mogu dokazati jednake preduvjete kao Moji prvi učenici. Ja stojim sa Mojim stvorenjima uvijek u najužoj povezanosti, ali se izražavam jedino kada i oni uspostave vezu sa Mnom putem Ljubavnog djelovanja ili kroz iskrene (duboke, intimne) misli. Ali većini ljudi Sam ja samo daleki Bog, i ovi ne mogu biti oslovljeni od Mene Osobno, slušati Moj glas, jer oni nemaju želju da Me čuju, i stoga niti ne obraćaju pažnju na ono što im je preneseno putem njihovog duha.

Izljev Duha je sposobnost da se razviju misli (ideje), koje dotiču njima takoreći nepoznata područja, tako da svjesnost čovjeka može porasti, da u njemu nastane jasnoća nad ranije neobjašnjenim pitanjima… da on tako primi znanje, koje mu daje Moj Duh. Izljev Duha je prijenos snage, koju on sam ne posjeduje, a koja mu sada prilazi od Mene… „Moj Duh će Se izliti na svako tijelo…“ Svjetlo i snaga se prelijevaju od Mene u čovjeka, kada se on otvori, kada on sam sebe pripravi u posudu, koja je dostojna u sebe primiti Mene Osobno… Moje svjetlo i Moju snagu… A ljudi nisu obaviješteni o ovom procesu, niti ne mogu biti, jer oni to mogu razumjeti samo pod određenim uvjetima, a ove oni ne mogu dokazati. Jer, pripraviti sebe u posudu za Božanski Duh znači toliko mnogo, kao sebe oblikovati u Ljubav, a svi ljudi, kojima nedostaje Ljubav, koji ne ispunjavaju ovu prvu i najvažniju zapovijed, ne mogu niti vjerovati da Se Ja Osobno objavljujem. Djelovanje Moga Duha znači stajati u neposrednoj vezi sa Mnom i slušati Me… Opet, jedino Duhom probuđeni ljudi mogu govoriti o izlijevanju Duha… jer treba već biti uspostavljena veza sa Mnom, koja dopušta da sada Moj Duh bude aktivan. I stoga izlijevanje Duha ne može biti zastupano kao teorija, jer za to ne bi bilo nikakvog razumijevanja, sve dok ne nastupi sređivanje misli putem Duha… Ali, ljudi bi mogli to vjerovati i kroz Ljubavno djelovanje sebe nastojati tako oblikovati, da se Moj Duh može izliti na njih. Ipak, ni ova vjera ne postoji, jer ljudi žive bez ikakve Ljubavi… Zato su oni duhovno slijepi, hodaju u tami,  i ne vide gdje blista svjetlo, a ako im je dovedeno blizu, odvraćaju se od njega.  (22 Rujan 1954) Ali oni mogu biti blaženi jedino kada stoje u svjetlu. A, ako oni na Zemlji ne prepoznaju svoju tamu niti kao slabost, u onostranom će ih međutim, tama neopisivo mučiti, i blago onima, koji tamo teže iskrama svjetla, koje im katkad zabljesnu… blago njima, jer i tamo još mogu doći do svjetla.

AMEN

Spread the Truth