Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6037 (Dolazak Gospodnji se treba shvatiti doslovno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6037, 29 Kolovoz 1954

DOLAZAK GOSPODNJI (SE TREBA RAZUMJETI DOSLOVNO)…

(Matej 24:30; Djela Apostolska 1:9-11; 1 Solunjanima 4:16, 17)

Čas Mojeg povratka se sve bliže približava, jer kraj Zemlje je blizu, i jednom kada je posljednji dan došao, Ja, također, ću doći u oblacima kako bi dohvatio Moje vlastite prije nego se dogodi (u smislu: za tim dođe) zemljino uništenje (1 Solunjanima 4:16, 17)… Međutim, to nije reći kako će Zemlja prestati postojati kao planeta, namjesto toga, jedino će njezina površina proći kroz potpunu transformaciju što je za vas ljude unatoč tome isto kao potpuno uništenje, budući ništa živo neće izbjeći ovo uništenje jer će sva stvorenja biti afektirana. To je zašto Ja Osobno mogu doći na Zemlju kako bi spasio Moje Vlastite od ovog konačnog djela uništenja, jer mimo Mojih vjernika neće biti nikoga drugoga tko će preživjeti konačno djelo uništenja i time biti u stanju opisati ga nakon toga (svojim potomcima na Novoj Zemlji; ovo dodajem jer jer tako u drugim Objavama, recimo 5077, objašnjen razlog zašto će Kristovi vlastiti vidjeti kraj stare Zemlje, što je znanje koje se u ovoj rečenici pretpostavlja). Ja Osobno ću doći kada Moji Vlastiti više ne mogu vidjeti izlaza, kada će naračun njihove vjere Moj protivnik (Sotona = hebr.  ןטשׂ  = ‘protivnik’) otvoreno prosljediti protiv njih. Oni će doživjeti ozbiljne poteškoće dok ne dođe kraj, i jedino njihova čvrsta vjera će im omogućiti da ustraju i budu sposobni oduprijeti se, jer oni će očekivati Moj dolazak i Ja neću razočarati njihovu vjeru, Ja ću se pojaviti u blistavo zračećem svjetlu a ipak ublažiti Moju blistavost tako da će ju Moji Vlastiti biti u stanju izdržati… Unatoč tome, ono što će potaknuti veliku radost i klicanje/slavljenje u Mojih Vlastitih će prouzročiti paniku u drugima i biti će njihov sud… Jer premda će oni biti nesposobni vidjeti Me, oni će unatoč tome primjetiti neobičnu pojavu da će ljudi koje su oni bili progonili nestati nagore pred njihovim očima… I ovaj doživljaj će postati njihov sud, jer iznenada oni postaju svjesni njihove opakosti i također uvjereni kako se suočavaju sa sigurnim krajem, kojeg oni ne mogu izbjeći. Kad bi Me bili u stanju vidjeti u ovaj čas, oni bi svi zasigurno ispružili njihove ruke ka Meni… Ipak ovo izručivanje-njih-samih-Meni bi bilo sasvim besmisleno, budući bi to bila jedna prisiljena vjera prouzročena sa natprirodnim fenomenom od Mene Osobno… Ipak čak kad bi uznešenje u nebo Mojih Vlastitih moglo i dalje učiniti da se njihova vjera u Mene pojavi u posljednjem trenutku, Ja bi doista bio milosrdan spram njih prije samog kraja… Međutim, oni će već biti previše zavedeni od strane protivnika i više neće biti sposobni sebe osloboditi, otud će oni propasti u zemlju i obnovljeno zarobljeništvo u krutu materiju će biti njihova samo-prouzročena sudbina… Skoro svi ljudi će dvojbiti Moj Dolazak na dan Suda… A ipak, Moje će se obećanje obistiniti… Ja ću doći ka vama i vi ćete Me biti u stanju ugledati u slavi i veličanstvenosti (Matej 24:30). Jer Moji Vlastiti su uistinu zaradili njihovo izbavljenje od vrlo teške nevolje i budući njima više ništa ne izgleda natprirodno što se odnosi spram kraja kojeg su oni prepoznali kao izvjesnog. Kraj će doći, i Ja Osobno ću se spustiti na Zemlju baš kao što Sam jednom uzašao do Neba… u svoj slavi i vidljiv opet onima koji vjeruju u Mene, koji su Moji učenici u posljednjim danima prije kraja (Djela Apostolska 1:9-11). Ovo nisu metaforičke Riječi, nisu poredbe za buduće događaje… ovo su sami događaji i dogodit će se doslovno kako Sam vam obećao, i vi na to možete čekati svakog dana kada na vas osobito navaljuju oni koji su uhvaćeni u klopku od strane Mojeg protivnika… Čim vjerska borba započne vi ćete znati kako je posljednji čas došao, jer ovo će biti njegov konačni čin, to će biti posljednja bitka na Zemlji koja će završiti sa njegovim konačnim porazom… Onda će započeti vrijeme mira na Novoj Zemlji, jer sa Mojim Dolaskom na Zemlju i vašim uznešenjem u nebo ovaj period Zemlje će dokončati i novi će započeti… Zemlja će biti transformirana i promijenjena u potpuno novu a vi, koje ću Ja dohvatiti, ćete biti novi stanovnici ovog raju-nalik svijeta… vrijeme mira i nebeskog blaženstva će biti vaša sudbina u raju Nove Zemlje (1 Solunjanima 4:16-18).

AMEN

Spread the Truth