Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6013a (Različiti darovi duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6013a, 31 Srpanj 1954

RAZLIČITI DAROVI DUHA…

Duh Božji sebe očituje na različite načine, budući njegovo djelovanje zavisi o čovjekovoj sposobnosti, o njegovoj duhovnoj zrelosti… i također zavisi o njegovoj naklonosti/htijenju (dispoziciji) koji će mu duhovni dar biti dan. Primanje duhovnog dara uvijek pretpostavlja da ste oblikovani putem ljubavi (1 Korinćanima 12:31 + 1 Korinćanima 13 + 1 Korinćanima 14:1), time dobrovoljnu potpunu transformaciju bića. Božji duh može utjecati jedino u prikladnu posudu… posudu, koja je na taj način bila pripremljena za primanje Božanske zrake svjetla ljubavi kroz nesebična djela ljubavi… Svatko tko još nije ostvario ovu transformaciju u ljubav ne može očekivati dar duha. Posljedično tome, darovi duha su uvijek samo rezultat ljubavi punog (ili ‘ljubavlju ispunjenog’) načina života a nikad proizvoljno dodjeljeni darovi… Za njima treba ‘stremiti’ (ili ‘treba težiti njihovom postizavanju’), što svatko može napraviti no što je rijetko učinjeno. Način na koji Božji duh stupa na snagu zavisi o zadatku danom čovjeku kojeg je prekrio Božji duh tijekom njegova zemaljskog života, što je Božja mudrost zasigurno prepoznala kako je to od blagodati za čovječanstvo ali je unatoč tome potrebna slobodna volja ljudskog bića. Bog doista zna tko Mu želi služiti i kako ta osoba sebe oblikuje, On će ga prema tome postaviti gdje je on u stanju raditi na najučinkovitiji način…

Ljudi u posljednjim danima moraju biti protreseni/uzdrmani pošto će njihovo razmišljanje postati u potpunosti površno/plitko, time će oni morati biti iznimno impresionirani kako bi se narušilo njihovo zadovoljstvo. Ali čak i neobični fenomeni imaju potpuno prirodno objašnjenje, ipak što jednoj osobi izgleda sasvim prirodno to je za drugu neshvatljivo budući je ona duhovno slijepa. Otud će ti ‘duhovno slijepi’ ljudi biti suočeni sa nekim sa ‘vizijom’ tko sebe može odvojiti od njegove zemaljske spone i, kako bi vi mogli reći, biti uzdignut u duhovno područje, i koji se vraća iz ovog duhovnog područja na Zemlju sa darom koji ne može biti dodjeljen na zemaljski način (2 Korinćanima 12:1-4)… On će raditi sa silama koje mu omogućavaju ostvariti naizgled nemoguće… putem Riječi on će biti sposoban liječiti bolesne ili predskazati budućnost, on će posjedovati vrlo duboku mudrost i tako će također biti u stanju obavijestiti/podučiti svoja bližnja ljudska bića… ili će znati što je inače ljudima skriveno… On će biti u stanju govoriti stranim jezicima… djelovanje Božanskog duha će sebe jasno očitovati… ali jedino kako bi zadobio duše ljudi za duhovno kraljevstvo, budući duh Božji jedino duhovno vrši utjecaj na ljude i ne promiče zemaljske interese. Otud će vlasnik duhovnog dara uvijek biti radnik u vinogradu Gospodnjem…

Kao rezultat ovog dara on će biti Božji zastupnik na Zemlji koji želi ostvariti i povećati Njegovo kraljevstvo što je i postavio za svoj zemaljski zadatak. Božji duh će sebe jedino očitovati primjetno drugim ljudima kroz Njegove voljne sluge, iako svaka osoba može biti prožeta od strane Njegovog duha i na taj način također sposobna jasno i točno/bistro razumjeti i biti kvalificirana predati svoje znanje drugim ljudima. Unatoč tome, ljudi jedino primaju u skladu sa njihovom voljom, a preduvjet za primanje očiglednog dara duha je njihova voljnost raditi za Boga i Njegovo kraljevstvo. Jer Bog želi Sebe Objaviti kroz ljude cijelom čovječanstvu. Bog želi biti prepoznat u Njegovom djelovanju, otud čovjek treba djelovati kao posrednik sve dok Bog ne može Osobno prići ljudima, sve dok nevjera i duhovna sljepoća ovo čine sasvim nemogućim. Slijedi da Bog Sebe objavljuje kroz Njegov duh, koji sebe očituje kroz ljudsko biće, kako bi ljude vodio do vjere (ili ‘uveo u vjeru’), kako bi ih prosvjetlio, da bi učinio da vide svjetlo koje odgore sjaji ljudima… kako bi im dopustio upoznati svrhu njihovog zemaljskog života i osvijetlio stazu do cilja… Svi duhovni darovi jedino služe da bi izvršili utjecaj na ljudske duše u Božanskom smislu. Onda će sile biti oslobođene u čovjeku koje jasno svjedoče o Božanskom uplivu… uplivu snage koja potječe od Boga… snage Božanskog duha…

AMEN

Spread the Truth