Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6011 (Odbijajuća volja… Čuvanje Božje Riječi čistom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6011, 29 Srpanj 1954

ODBIJAJUĆA VOLJA… ČUVANJE BOŽJE RIJEČI ČISTOM…

Okrenite vaše oči prema Meni, i Moje svjetlo će vas pogoditi, i vi ćete vidjeti što bez Mene ostaje tamno. Dopustite se od Mene podučiti, vi kada želite razjašnjenje, podnesite Meni sve vaše sumnje i pitanja, i više nećete prolaziti u neznanju kroz zemaljski život, jer Ja puštam da Sunce Duha sja u prethodno mračnim područjima, vaša Ljubav za Mene vam također jamči i Moju Ljubav… a ako Ja sada vama nešto dajem, to također dokazuje Moju Ljubav… Stoga, i Moj dar mora biti dragocjen. Ljubav Me tako potiče na dijeljenje dragocjenih darova… Ali, možete li vi procijeniti vrijednost nekog dara, ili možete li vi ispravno procijeniti stupanj Ljubavi nekog čovjeka? Potonje je moguće jedino Meni, Koji mogu gledati u srce čovjeka… Ali, vi sami možete ocijeniti vrijednost nekog dara milosti, kada mjerilo stavite na to koji učinak ima neki dar milosti na dušu čovjeka… jer ono što Ja nudim u Ljubavi, mora i hoće zapaliti Ljubav, kada je to dobrovoljno prihvaćeno. Stoga, također mora postojati ozbiljna volja da se nešto primi, budući svaka odbijajuća volja dokida učinak ponuđenoga. No, tko želi primiti, a ne nalazi nikakvo unutarnje zadovoljstvo u ponuđenom mu duhovnom daru, on također može ovaj dar odbaciti kao ne potječući od Mene. I on neće izreći pogrešan sud. Tko želi primiti, neka sam dođe k Meni, i on može biti siguran da ga Ja neću otpustiti praznih ruku, da ga Ja Osobno ispunjavam darovima milosti, duhovnim blagom, on može biti siguran da on ne treba gladovati, da će njegova duša biti u potpunosti nasićena (utažena, namirena)… Ipak, Ja na Zemlji trebam djelitelje Mojega učenja, ljude koji govore bližnjima u Moje Ime, namjesto Mene… Ja trebam učitelje koji daju onima koji ne dolaze sami k Meni… I ove Ja opskrbljujem iznimnim duhovnim dobrima, koja oni trebaju razdjeljivati, a budući da oni govore namjesto Mene, oni također primaju i poduke koje ih osposobljavaju za takvu učiteljsku službu… oni primaju od Mene Osobno duhovno dobro, oni tako ne mogu razdjeljivati drugo nego Božanske darove, koji također uvijek mogu biti prepoznati kao Božansko učenje, od onih koji su dobre volje. A ovo učenje će uvijek nastojati zadržati čistom Riječ koja im prilazi odozgor… Oni će odbiti pomiješati ovu Moju Riječ sa drugim duhovnim znanjem, oni će se striktno držati ove Riječi, i neće željeti napravit nijedan kompromis, budući su svjesni odgovornosti njihove službe. Takvo što je međutim nužno kako bi se održalo čistim Moje učenje, koje bi sasvim lako moglo doživjeti izmjenu, ako ga predstavnici snažne volje ne bi zaštitili od toga. Ne bi nikada bilo moguće ljudima dovesti Moju čistu Riječ, ako se za to ne bi našli podobni ljudi, čija su volja i žudnja za Istinom jamstvo za to da oni njima preneseno duhovno dobro sada također predstavljaju kao jedinu Istinu, i to stavljaju ispred svakog drugog izlaganja. Ja ću blagosloviti njihovu gorljivost i volju da Mi služe, i Sam ću zaštititi Moju Riječ, tako da ona bude ljudima predstavljena tako čista i nekrivotvorena, kakva je iz Mene Samoga proizašla.

AMEN

Spread the Truth