Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6010 (Kristova Crkva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6010, 28 Srpanj 1954

KRISTOVA CRKVA…

Vjerska skupina Isusa Krista je sastavljena od svih vjernika koji u Isusu Kristu vide svoga Iskupitelja, koji vjeruju u Njega kao Sina Božjega, Koji se spustio na Zemlju sa ciljem da ponudi žrtvu izmirenja/okajanja kao ljudsko biće za cijelu ljudsku rasu… i stoga Ga žele slijediti.

Treba biti shvaćeno kako ‘Kristova Crkva’, koju je On Osobno utemeljio na Zemlji, jesu svi duboki vjernici; svi, koji ozbiljno streme biti aktivni Kršćani; svi, koji nisu samo Kršćani koji se pridržavaju formalnosti; svi koji imaju živu vjeru i sebe svjesno postavljaju pod Kristov križ.

Isus Krist mora biti priznat od strane pripadnika Njegove Crkve, i iz tog priznavanja proizlazi njihova obaveza da žive u skladu sa Njegovim učenjem… stoga da svjesno žive život ljubavi, kao što je On sam primjerom ukazao ljudima i zatražio sa Svojim pozivom ‘Dođite i slijedite Me…’ Svatko tko se odazove ovom pozivu i prizna Ga također pripada vjerskoj skupini koja je opisana kao ‘Kristova Crkva’… To je nevidljiva crkva koja usprkos tome može biti i jeste reprezentirana u svakoj vjeroispovijesti pošto svugdje postoje ljudi koji sa iskrenom ljubavlju vjeruju u Isusa Krista, koji su također apsorbirani od strane ljubavi prema njihovim bližnjima… koji mogu biti nazvani istinskim Kršćanima, pošto oni demonstriraju svojim načinom života svoju pripadnost Njemu, Koji je Svoju aktivnost ljubavi okrunio Svojom smrću na križu.

Iz tog razloga ova vjerska skupina postoji gdje god se nalaze istinski Kršćani… jer svi oni pripadaju Kristovoj Crkvi, i gdje god se dvoje ili troje takvih Kršćana sakupe u Njegovo ime On će biti među njima, utemeljitelj Kristove Crkve, i prožet će ih sa Svojim duhom… Posljedično tome će njihove misli i riječi također biti ispravne i čak više relevantne nego riječi propovijednika koji još nije živi predstavnik Božanske doktrine ljubavi, kojega riječi još ne otkrivaju njegov unutarnji život, duh, koji je karakteristika pripadnika Kristove Crkve… I ovaj duh će uvijek sebe izraziti jednostavnim i jasnim propovijedanjem i tumačenjem Božje Riječi… što se također sasvim prirodno može dogoditi u najmanjem krugu kao jednostavan razgovor kad god su pripadnici Kristove Crkve zajedno. Jer ništa od izvanjske prirode neće potvrditi ovo članstvo/pripadništvo osim duha ljubavi pojedinačne osobe koji stremi ka Isusu Kristu živom vjerom u Njega kao Božjeg Sina i Iskupitelja svijeta, u Čijoj se ljudskoj školjci Bog Osobno utjelovio sa ciljem da iskupi čovječanstvo od grijeha i smrti.

AMEN

Spread the Truth