Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

14:2 B. Dudde ‘Rasna pitanja… Doktrina o re-inkarnaciji’

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8844, 22 Kolovoz, 1964

RASNA PITANJA… DOKTRINA O RE-INKARNACIJI…

Na ova pitanja nije lako odgovoriti pošto vi ljudi na stvari gledate sa stajališta kako je duhovno sazrijeti/usavršiti se moguće jedino na ovoj Zemlji. Opetovano vam je rečeno kako je ovaj zemaljski život (ili ‘ova Zemlja’) jedini put za postizavanje sinovstva Božjeg… da ste ga prema tome sposobni ostvariti sa dobrom voljom… Ipak jedino nekolicina ljudi će ga biti u stanju ostvariti (ili ‘pa ipak to je moguće samo nekolicini’), posebno za vrijeme posljednjih dana kada se ljubav u potpunosti ohladila. Vi međutim ne uzimate u obzir da se razvoj nastavlja u onostranom kraljevstvu, da Ja imam ‘mnoge škole’ (Ivan 14:2) u kojima…. opet sa dobrom voljom… duša može nastaviti što je zanemarila učiniti na Zemlji, iako se cilj ostvarivanja sinovstva Božjeg više ne može postići… i gdje biće također može ponovno sići u bezdan i onda će mu Moja milostiva ljubav, zatražena putem vaših posredničkih molitvi, priskočiti u pomoć. Vi uvijek trebate razmišljati u granicama/okvirima/terminima ‘beskrajnog vremena’ (ili ‘beskrajno dugih vremenskih perioda’) kada vjerujete da se iskupljenje kroz Isusa Krista nije moglo dogoditi… Jer tisuću godina su za Mene (ili ‘preda Mnom’) kao jedan dan (Psalam 90:4; 2 Petrova 3:8)… i ako sada postavite pitanje da li mogućnost nadoknade postoji također za one koji su, uslijed Moje volje, bili utjelovljeni kao crnci, Ja ću vas zapitati:  

Kako znate da bijelac ili bijelkinja možda nisu zloupotrijebili svoje utjelovljenje sa bezbožnim djelima? Od kakve je njima koristi ako njihovo znanje nadmašno ako oni cijeli svoj život provedu potpuno bez vjere i ljubavi, dok crnac može biti izuzetno ljubazne prirode i tako biti daleko iznad ostalih? Nevjera je najveće zlo koje može prionuti uz čovjeka, jer on je onda i dalje teško okovan za ono što ga povlači na-dolje. I takvi ljudi niti ne mogu biti spašeni u jednom zemaljskom periodu; no oni se niti ne vraćaju na ovu Zemlju kao ljudi, već su prognani u materiju, baš kao i duše u onostranom koje su potonule u bezdan i gdje djelo iskupljenja nije bilo uspješno. U tom slučaju jedan period spasenja neće dostajati… baš kao što takozvane ‘poludivlje’ rase ljudi doživljavaju njihovo prvo utjelovljenje na ovoj Zemlji koje će isto tako… ako ne teže ka daljem razvoju u onostranom … također potonuti i biti ponovno prognani. Ovo prognanstvo će se prema tome uvijek dogoditi prilikom dezintegracije Zemlje u svrhu ponovnog uspostavljanja Božanskog Reda… Međutim, to nije re-inkarnacija kako ju vi ljudi zamišljate, da vi možete proizvoljno žudjeti za njom i da će vam se onda želja ispuniti… Vaš razmišljanje je toliko ograničeno i u svezi Vremena kao i u svezi Mjesta gdje ste premješteni/postavljeni …

Vi ne razmišljate koristeći koncepte beskrajnog vremena, što za vas ljude ima tako ozbiljne posljedice… A prilikom transformacije Zemlje vi se suočavate baš sa jednim takvim konceptom vječnosti/beskrajnog vremena … Onda će sva ljudska bića morati ispočetka započeti proces razvoja, ali ne na način kako bi vi to željeli, sa još jednim povratkom na Zemlju u svrhu dovršenja vašeg usavršavanja. Moguće je postati savršen na ovoj Zemlji ali to zahtjeva svu vašu volju i potpunu predanost… Razlog zašto se k ovome više ne teži pruža/daje samo čovječanstvo, koje je bezosjećajno i potpuno bez vjere. Ipak, gdjegod se Isus Krist još iskreno zaziva u duhu i istini… gdje je On i dalje prepoznat i priznat kao Iskupitelj, tamo je također ljubav, a ova također garantira da će ljudsko biće ‘postati savršeno kao što je njegov Otac na nebu savršen’ (Matej 5:48). Kada još nezrela duša napusti Zemlju pridružit će joj se bezbrojni pomagači u onostranom i sigurno je voditi ka visini (ili ‘u onostranom joj je pri ruci mnogo pomagača koji joj pomažu i vode ju nagore’)… Ako je, međutim, ona ne-voljna (ili ‘ako nema dobru volju’) onda će silaziti/potonuti ali čak i onda još može pronaći iskupljenje… Ali ako svi napori od strane svijetlosnog svijeta zakažu onda će ona na kraju biti ponovno prognana…

Stoga ako znate da stupanj ljubavi određuje stupanj spoznaje koji duša ima prilikom napuštanja ovog svijeta, onda ćete također razumjeti da će svi duhovni pravci koji nastoje razviti ljubav također rezultirati u prepoznavanju Isusa Krista prije ili nakon njezine smrti. I opet će oni koji Ga prepoznaju pronaći Spasenje… Stoga se njima ne bi bilo nužno ponovno utjeloviti na Zemlji kako bi pronašli vjeru u Njega (ili ‘ponovno vratiti na Zemlju kako bi Ga pronašli’).

Ali jedna stvar treba biti uzeta u obzir (ili ‘o jednoj stvari treba promisliti’), a to je da ovi duhovni pravci (= škole mišljenja) već imaju (ili ‘imaju prethodno’) znanje o Božanskom Iskupitelju i da je na njima da li će Mi se obratiti za pomoć kako bi im dao ispravna objašnjenja … Jer ovaj Moj zahtjev je opravdan/valjan da se Mene Osobno traži za razjašnjenje problema koje jedino Ja mogu stvarno razjasniti, tako da Ja poučavam one koji imaju iskrenu želju saznati istinu. I ako oni ovo ne zanemare učiniti, oni će također biti kandidati za sinovstvo Božje, jer oni će… gdjegod je to moguće… također širiti svoje znanje. Prema tome, nije se nužno (ili ‘nema se potrebe’) re-inkarnirati. U drugu ruku, ponovno utjelovljenje na ovoj Zemlji je potraživano od strane Svijeta Svjetla u svrhu misije koju jedino svjetlosno biće može ispuniti. Ovo također može voditi do Božjeg sinovstva, ali samo biće o tome nema znanja, jedino svjesnost/svijest zbog misije koja mu je bila povjerena.   

AMEN

Spread the Truth