Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Kakva je ljubav prema sebi se može vidjeti ako ju usporedimo sa nebeskom ljubavi (E. Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                Kakva je ljubav prema sebi se može vidjeti ako ju usporedimo sa nebeskom ljubavi

Kakva je ljubav prema sebi se može može vidjeti ako ju usporedimo sa nebeskom ljubavi. Nebeska ljubav se sastoji u ljubavi prema primjenama samih primjena radi (primjena = ostvarivanje ljubavi i mudrosti, tj. milosrđa i istina vjere u praksi ili stvarnom životu), ili dobrima poradi samog dobra, koja čovjek čini u ime crkve, svoje zemlje, ljudske zajednice, i svojih sugrađana; jer to je voljeti Boga i voljeti bližnjega, pošto su sve primjene i sva dobra od Boga, i jesu bližnji kojega treba voljeti. Ali onaj koji ove voli poradi sebe ih voli jedino kao svoje sluge, pošto mu one poslužuju; posljedično tome, volja je onog koji je u ljubavi prema sebi da crkva, njegova zemlja, ljudska zajednica i njegovi sugrađani, služe njemu, a ne on njima, jer on sebe postavlja iznad njih a njih postavlja ispod sebe. Prema tome u onoj mjeri u kojoj je itko u ljubavi prema sebi on sebe odvaja od neba, pošto sebe odvaja od nebeske ljubavi.

E. Swedenborg ‘Nebo i Pakao – 557’ 

Spread the Truth