Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

6195-6196 (Kvaliteta naših ljubavi uvjetuje koji su duhovi sa nama)

Print Friendly, PDF & Email

Kvaliteta naših ljubavi uvjetuje koji su duhovi sa nama…

6195. Jednom su neki duhovi bili prisutni sa mnom jedno jako dugo vrijeme, niti posebice dobri niti posebice zločesti, nešto malo iznad moje glave. Oni su imali sposobnost utjecati duboko u ljudske osjećaje; i zato što je to bilo što su željeli napraviti, oni su također ušli u moje nakon nešto vremena i sebe zavezali uz mene na takav način da je izgledalo kao da su jedva mogli biti razdvojeni. Razgovarao sam sa njima u svezi toga što se događalo, govoreći da trebaju sebe razdvojiti od mene. Ali oni to nisu mogli napraviti. Kada su pokušali to napraviti te do izvjesne male mjere uspjeli, oni su onda prouzročili da moje razmišljanje postane tako otupjelo da nisam mogao razmišljati osim na zbrkan i isprekidan način; i osjećao sam bol u mojoj glavi kakvu osjećaju ljudi koji gube svijest. Ovo mi je ukazalo kako ljudske ljubavi služe da bi ih sjedinili zajedno i da su svi u drugom životu sjedinjeni zajedno kroz njih. Ovo je razlog zašto duhovi koji uđu u stvarne osjećaje drugoga njega zaposjednu, baš kao što se događa u svijetu kada jedna osoba udovoljava ljubavi druge osobe. Ali istine ne sjedinjuju ljude zajedno, jedino osjećaji za istinu to čine.

[2] Iz ovog mi je postalo jasno kako je čovjek sjedinjen ili sa nebom ili sa paklom, naime, kroz njegove ljubavi. On je sjedinjen sa paklom kroz njegovu samo-ljubav (ili ‘ljubav prema sebi samome’) i ljubav spram svijeta, ali sa nebom kroz njegovu ljubav spram bližnjega i ljubav spram Boga. Kao dodatak mi je bilo jasno da se osoba vezana uz pakao ne može nikako osloboditi osim pomoću Božanskih sredstava uposlenih od strane Gospoda, kao što mi je također bilo ukazano od onih koji su bili zavezani uz mene pomoću tek nježnih/oskudnih osjećaja. Nisam bio oslobođen od njih osim kroz posredne vrste ljubavi, posredstvom kojih su oni bili postepeno sjedinjeni sa drugima. Kako su duhovi bili razdvojeni oni su izgledali kako su postavljeni dalje od mene, naprijed i na-lijevo. Primjetio sam kako se razdvajanje odvilo kroz promjene u stanju mojih osjećaja; jer kako su se moji osjećaji mijenjali, tako su ti duhovi odlazili od mene. Ovo mi je također otkrilo odakle potječu prividi udaljenosti u drugom životu.

6196. Svakojake vrste iskustava su mi omogućile (sa)znati kako čovjekove ljubavi odlučuju kako su blisko duhovi združeni sa njime. Čim je on započeo ljubiti nešto koncentrirano/pažljivo, duhovi sa sličnom ljubavlju su prisutni, i oni nisu bili otklonjeni sve dok ta ljubav nije oslabila/umanjila se.

Spread the Truth