Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5726 (Bolest i smrt nemaju drugog uzroka do grijeha)

Print Friendly, PDF & Email

Bolest i smrt nemaju drugog uzroka do grijeha

5726. Kako smrt nema drugog uzroka do grijeh (ili ‘kako je smrt u potpunosti posljedica grijeha’), a grijeh je sve ono što je u protivnosti sa Božanskim redom, zlo (= grijeh) prema tome zatvara jako male (ili ‘najmanje’) i za oko potpuno nevidljive krvne sudove, od kojih su sastavljeni oni veći, oku također nevidljivi sudovi. Jer ti se najmanji i potpuno nevidljivi (krvni) sudovi protežu/nastavljaju iz čovjekove unutrašnosti. Odatle (= iz čovjekove unutrašnosti = duhovnog života = načina/kvalitete htjenja i razmišljanja) proizlazi (ili ‘otud se razvija’) prva i najunutarnija smetnja/opstrukcija i (odatle proizlazi) prvo i najunutarnije onečišćenje/oštećenje krvi. Kada se ovo onečišćenje/oštećenje proširuje/povećava, ono uzrokuje bolest, i na kraju smrt. Međutim, ako je čovjek živio svoj život u dobru (= po Božjim zapovjedima i odredbama), unutrašnjosti njegova duha bi bile otvorene u nebo, a kroz nebo do Gospodina (ili ’prema Gospodinu’), a takvi bi bili i njegovi najsitniji nevidljivi krvni sudovi. Posljedično tome bi čovjek bio bez bolesti (ili ’čovjek ne bi poznavao bolesti’) i slabio bi tek kada se približi izuzetnoj starosti, kada bi ponovno postao malo dijete, no ovaj put malo dijete ispunjeno mudrošću; a kada njegovo tijelo više ne bi moglo služiti njegovom unutarnjem čovjeku, što je njegov duh, on bi bez ikakve bolesti (= bezbolno i ne poznavajući bolesti) napustio svoje zemaljsko tijelo te ušao u tijelo kakvo imaju anđeli, stoga bi iz svijeta prešao pravo/direktno u nebo.’

E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 5726’

Spread the Truth