Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2435 (O molitvama male djece)

Print Friendly, PDF & Email

O molitvama male djece

2435.   Iz iskustva mi je bilo omogućeno naučiti da se molitve male djece čuju u puno većoj mjeri na nebu nego molitve odraslih, a u još većoj mjeri nego molitve onih ljudi koji su zatvorili put ka dubljim stvarima (= unutrašnjostima) mislima o zemaljskim stvarima, i stvarima iz memorije – a čak u još većoj mjeri od molitvi onih ljudi koji su oslijepili i stoga nemaju vjere, jer u njima je put ka nebu zatvoren.

Moje iskustvo koje mi je omogućilo naučiti ovo je da ponekad kada sam obraćao manje pažnje na riječi Gospodinove Molitve (ili ‘ono što je u Gospodinovoj molitvi’), anđeli su ih onda, bilo mi je rečeno, razumjeli potpunije, što je također bio slučaj kada sam čitao na taj način u Riječi Božjoj, pošto je tada put bio otvoren. Iako mi je ovo izgledalo čudno (ili ‘meni je ovo izgledalo čudesno no’), ja sam ipak naučio iz iskustva da je to bilo istinito, i također iz činjenice da duhovi koji su daleko od mene čuju i razumiju bolje kada bi tiho razmišljao. Jer moje razmišljanje, koje je ispunjeno sa različitim mentalnim predodžbama, je spriječavalo da subjekt bude tako dobro prenesen.

(28 Lipanj 1748)

E.Swedenborg ‘Duhovna iskustva – 2435’

Spread the Truth