Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

2207 (U svezi anđeoske mentalne ideje u Gospodovoj molitvi)

Print Friendly, PDF & Email

2207. U SVEZI ANĐEOSKE MENTALNE IDEJE U GOSPODINOVOJ MOLITVI (Matej 6:13; Luka 11:4)

U svezi anđeoske mentalne ideje, primjetio sam također za vrijeme moljenja Gospodinove Molitve, kada se moli ‘Ne uvedi nas u kušnju, i izbavi nas od zla’, da je uz pomoć određene mentalne ideje kušnja i zlo odbačeno, naime, u mojoj grubljoj (cruder) mentalnoj ideji je bilo bačeno (u)nazad ili, drugim riječima, ka stražnjem dijelu moje glave, i što ostaje je anđeosko, naime, Gospodinova dobrota.

O Gospodinovoj dobroti se oblikuju bezbrojne anđeoske mentalne predodžbe – u svezi toga kako dobro dolazi čovjeku uz pomoć nedaće (ili ‘kako dobro rezultira iz čovjekove nesreće’). Ipak, nesreća dolazi od čovjeka, iz čovjekova zla, koje sa sobom nosi svoju kaznu, dok je dobro Gospodinovo.  

Ovo do određene mjere ukazuje kakva je predodžba o odbacivanju zamisli o zlu (ili ‘u određenoj mjeri ukazuje kakve je kvalitete ideja odbacivanja zla’), čak ako je ona samo gruba kakvu sam ja vidio, pošto je bila perceptibilna (= moglo ju se promatrati), i prilično brza. U njoj je bila određena vrsta/količina ljutnje/ozlojađenosti (prema ideji) da (se) o zlu nedaće ili kušnje treba razmišljati kako dolazi od Gospodina.

[6 Lipanj 1748]

E.Swedenborg ‘Duhovna Iskustva – 2207’

Spread the Truth