Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

1161-1163 (Da je duhovno ne-sklono maslacu)

Print Friendly, PDF & Email

Da je duhovno ne-naklonjeno maslacu

1161. Da je duhovno, ili duhovi koji sačinjavaju duhovnu klasu, ne-sklono/naklonjeno maslacu može biti očigledno iz činjenice da iako sam uvijek uživao maslac, ipak ga jedno prilično značajno vrijeme nisam žudio (ili ‘prestao mi se sviđati’), a kada sam ga jeo, bio je bez ukusa, posljedično tome bez ranijeg teka (ili ‘bio je bez svog uobičajenog ukusa i posljedično tome užitka koji mi je pružao ranije’). To je bilo tako u trajanju od nekoliko mjeseci.

1162. Da su to prouzročili duhovni duhovi, pošto su oni neskloni maslacu, mi je očigledno iz činjenice da, kada je određeni božanstveni duh bio prisutan, onda mi se javila želja za maslacem. Tako sam jeo neki jako dobar maslac, dok su duhovni duhovi uzrokovali da se miris maslaca podigne iz mojih usta u moje nosnice tako da mi taj miris može biti neugodan. Po ovom iskustvu sam bio obaviješten da su duhovni ne-skloni/naklonjeni maslacu.

1163. Ali ipak duhovni se uvelike raduju/oduševljeni su sa mlijekom, posebice svježim mlijekom (ili ‘pa ipak duhovni poprilično vole mlijeko, posebice sirovo’), jer kada sam ga uživao/pio, to je bilo sa takvim zadovoljstvom da ga jedva mogu opisati (ili ‘teško mogu opisati kako je slasno bilo’). Tako mlijeko pripada duhovnim stvarima (ili ‘duhovnom’), ali maslac božanstvenim (ili ‘božanstvenom’). Duhovi ne uživaju ove stvari kao hranu već na račun njihovih reprezentacija, to jest, na račun stvari koje predstavljaju.  [3, 4 Ožujak 1748]  To nastaje zbog podudarnosti/slaganja sfera koje su također reprezentirane sa mirisima.*

*Izgleda da je zadnja rečenica bila nadodana kasnije, možda u Rujnu kada je Swedenborg pravio indeks.

Spread the Truth