Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1166 (Onaj koji prianja uz svjetovne brige propada u sasvim drugo stanje)

Print Friendly, PDF & Email

ONAJ KOJI PRIANJA UZ SVJETOVNE BRIGE PROPADA U SASVIM DRUGO STANJE

1166. Budući da sam Ja sada skoro tri godine, tj. 33 mjeseca, u takvom stanju u kojem (ili ‘da je’) je moj um zaista povučen iz (= odvojen od) materijalnih/tjelesnih stvari, Ja mogu biti u božanskim i duhovnim zajednicama (tj. na nebu među anđelima i duhovima), a ipak biti/živjeti poput svakog drugog čovjeka u ljudskoj zajednici, bez ikakve razlike, čemu su se i duhovi također čudili; – kada sam, međutim, Ja intenzivno prionuo uz svjetovne stvari (u smislu, ‘bio im posvećen’), kao na primjer kad sam se brinuo o nužnim troškovima, o čemu sam danas napisao pismo, tako da je moj um time bio zaokupljen/zarobljen određeno vrijeme, ja sam pao/povratio se nazad, tako reći, u materijalno/tjelesno stanje, tako da duhovi nisu mogli razgovarati sa mnom što su oni također izjavili, pošto su oni uza sve to bili odsutni (od mene). Slučaj sličan ovome se već ranije dogodio; čime mi je omogućeno (spo)znati da duhovi ne mogu govoriti sa čovjekom koji je previše posvećen svjetovnim i materijalnim/tjelesnim brigama; – jer tjelesne brige tako reći povlače na dolje ideje uma i potapaju ih u materijalne/tjelesne stvari.

E.Swedenborg ‘Duhovni Dnevnik – 1166 (4 Ožujak 1748)’

Spread the Truth