Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, ni vlasništva.
Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima
koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Naposlijetku će se svi ljudi vratiti Bogu

Print Friendly, PDF & Email

Naposlijetku će se svi ljudi vratiti Bogu

1. ‘Mi smo prisiljeni uređenjem naših umova vjerovati u postojanje Beskonačnog i Apsolutnog Bića’ (Mansel).

            Kao što u kremenu postoji vatra, tako u srcu čovjekovom postoji čežnja za općenjem (komunikacijom) sa Bogom. Ova žudnja može biti skrivena pod kremenitom tvrdoćom grijeha i neznanja, ali prilikom susreta sa Božjim čovjekom, ili prilikom dodira Božjeg Duha, istog trenutka žudnja u njemu izbija u plamen, kao što čini kremen kada je udaren sa čelikom.

            Žudnja postoji u ljudskoj duši koja ne može biti zadovoljena niti u ovom svijetu niti u svijetu koji dolazi, već jedino u Bogu. Prema tome kada se čovjek, nakon što je bio vođen amo i tamo svojim strastima, konačno pokaje, Bog je onaj kome se vraća…’

Spread the Truth