Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Moralnost i Ljepota

Print Friendly, PDF & Email

Moralnost i Ljepota

5. ‘… Svjesno ili nesvjesno, rezultat/učinak dobrih i prekrasnih života onih u čijim srcima boravi Istina (Bog) će se osjetiti.

            Jednom na svom putu u Tibet, zaustavio sam se u planinskom selu. Ljudi u njemu su bili jako prljavi i neoprani (ovdje treba reći kako je u Tibetu, bar onda kada je Sundar Singh putovao, pranje tijela bilo grijeh!!). Primjetio sam kako me jedan dječak vrlo pomno ispituje. Onda sam ga vidio kako pruža svoje ruke kako bi ih usporedio sa mojima. Nije rekao ništa, ali nakon kraćeg vremena je otišao, i ugledao sam ga kako u potoku pere svoje ruke. Onda se ponovno vratio i usporedio svoje oprane ruke sa mojima. Bez ijedne riječi s moje strane on je bio impresioniran čistoćom mojih ruku, i u njemu se rodila žudnja da svoje ruke ima jednako tako čistima. Na isti način naši životi, afektirani/pod utjecajem našeg kontakta sa našim Nebeskim Ocem, nečujno imaju svoje rezultate/učinke na živote onih oko nas. Kako nižno je, prema tome, da u našim životima mi pokažemo vrline i slavu našeg Nebeskog Oca (Matej 5:16; 1 Petrova 2:9).

Spread the Truth