Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2734 (Vidljiva pojava Gospoda… “Gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje Ime…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2734, 12 Svibanj 1943

VIDLJIVA POJAVA GOSPODA… „GDJE SU DVOJE ILI TROJE OKUPLJENI U MOJE IME…“


Bog se otkriva, kada se obraća pažnja na Njega; On prebiva među Svojima, iako nevidljivo, ali da ojača vjeru On se otkriva na razne načine. On razgovara s ljudima kroz Svoj Duh, misaono ili također zvučno, On zatim prebiva u Riječi među ljudima koji Ga ljube i drže njegove zapovijedi. No, On će se i vidljivo pojaviti nekolicini, čija Ljubav za Njega je duboka i spremna žrtvovati se. Ali, Njega će također prepoznati tek nekolicina, jer će On biti u jednostavnom (skromnom, priprostom) liku među njima, i jedino će Ga prepoznati Ljubav srca, jer se osjeća snažno privučena k Njemu, i po tome prepoznaje blizinu Gospoda. Bit će mir, spokoj i sloga među ljudima, gdje se Gospod vidljivo pojavljuje, i svaki će izaći u susret drugome u Ljubavi, i On će kao istoga mišljenja iznenada biti među njima, i zračit će Ljubav i blagosloviti ljude…. Njegovo oko će počivati na Njegovim vlastitima puno nježnosti i dobrote, a Njegova Riječ će biti utješna i osnažujuća, i jedan mir će zahvatiti ljude, te će svako srce biti okrenuto Njemu puno Ljubavi, svako uho će primati Njegovu Riječ. A iznenada će On izmaknuti njihovom pogledu, i po tome će oni shvatiti, Tko je boravio među njima. A Njegovo pojavljivanje će osnažiti vjeru ljudi, sve sumnje će nestati, i puni snage uvjerenja, oni će sada biti postavljeni u službu za Njega i Njegovo ime; ništa što je poduzeto protiv njih neće ih plašiti, jer se oni osjećaju u pratnji Njega, Kojega oni mogu uočiti na sve načine… Gospod će doći Svojima, kada su oni u velikoj nevolji, vidljivo i nevidljivo, ali uvijek primjetan (osjetan) u srcima onih koji Ga ljube. On će se pokazati svima koji su okupljeni u Njegovo ime, ili također pojedincima, koji su posebno snažni u vjeri i u Ljubavi… I tako će Ga također jedan pojedinac moći gledati, dok Ga drugi neće moći vidjeti… On je međutim uvijek prisutan nevidljivo, gdje su dvoje ili troje okupljeni u Njegovo ime. Tako svaki pojedinac onda može ovim obećanjem stvoriti snažnu vjeru, ako on ove Njegove Riječi uvijek drži pred očima: „Gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje ime, tu Sam Ja među njima…“ (Matej 18:20) Njegova Riječ je Istina, a gdje prebiva Gospod, tamo se čovjek više ne treba bojati svijeta… Bog će se otkrivati posvuda; gdje se nađe mala zajednica bogobojaznih i duboko pobožnih ljudi, tamo će se On otkriti u nadolazećem vremenu, da ih osnaži za borbu, koja će se razbuktati zbog vjere. Stoga On mnogo prije silazi dolje na Zemlju ljudima u Riječi, i kroz to im pokazuje da On boravi među njima, da On dolazi svakome tko Ga želi čuti, da On izravno i neizravno dostavlja njima Svoju Riječ, tako da oni trebaju saznati o Njegovoj uvijek brižnoj Ljubavi prema Njegovima, koje je On izabrao za Svoje ratnike. A kada je to potrebno, On će se pojaviti i vidljivo, ako je Njegova Riječ razbuktala Ljubav za Njega u njihovim srcima, te su oni kroz Ljubav postali sposobni Njegovu sliku u sebe primiti, vidjeti Ga tjelesnim ili duhovnim okom. A slika će se urezati duboko u srce, i čovjek će Ga uvijek moći vidjeti, kada je njegovoj vjeri potrebno osnaženje. I uvijek iznova će on moći crpiti utjehu i snagu, jer je Ljubav Gospoda stalno s onim, tko Njega Ljubi cijelim srcem.

AMEN

Spread the Truth