Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

2738 (Utješno ohrabrenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 2738, 14 svibanj 1943

UTJEŠNO OHRABRENJE…


Usmjeravajte vašu volju prema Meni, kako bi vas mogao prigrliti Svojom Ljubavlju. Želim vam pomoći u svakoj nevolji, samo ako čvrsto vjerujete u Mene, tako Mi pokazujete vašu pripadnost Meni putem vaše vjere, jer za Moje Ja Sam stalan pomagač, uvijek Sam blizu Mojih, oni su Moja djeca koju  ne ostavljam nikada u bijedi. Morat ćete često pokazati vašu vjeru, svijet će vas teško mučiti i ugnjetavati i željet će vas oslabiti. Ali onda Me zazovite, gledajte povjerljivo u Mene i Moja Ljubav će se pobrinuti i ojačati vas. Sve dok ostajete sjedinjeni sa Mnom, sve dok vaše srce ima utočište u Meni, niste sami i napušteni, jer Ja Sam uvijek u vašoj blizini, jer kroz vašu volju vi se osjećate kao Moja djeca, jer Me prepoznajete kao vašega Oca i tako mi također dajete pravo da se pobrinem za vas i zaštitim vas kao Otac. Vaša želja da pripadate Meni čini vas Mojom djecom, za kojima i Ja također žudim, jer ste jedan dio Mene i to ste prepoznali.

Stoga se ne bojte kada vas svijet tlači, i ne budite obeshrabreni i kolebljivi, jer nitko vam ne može prouzročiti štetu tijela ili duše, ukoliko Ja to prvo ne dozvolim, ali onda je to Moja volja, jer to je na korist vaših duša. Ne morate se nikada bojati, jer Ja se brinem za vas i ono što dopuštam da vas snađe, to je dobro za vas i Moja snaga vam je neprestano na raspolaganju kako bi s njom mogli sve podnijeti. Jer zbog vaših bližnjih morate polagati ispite vaše vjere, morate im dokazati da vaše pouzdanje i vaša vjera neće postati kolebljivi, unatoč napadima i kušnjama od strane svijeta. Morate se potruditi za Moje Ime pred svijetom, i to možete učiniti samo kada čvrsto vjerujete da Sam Ja uvijek sa vama, da vas neću ostaviti same u nevolji i da vas Moja Ljubav štiti, čak i kada se čini kao da je svijet preuzeo prevlast. Što je vaša vjera dublja, to ćete biti jači i veći ćete otpor moći pružiti svijetu. Snaga vaše vjere progoni svaku opasnost, možete učiniti sve, ako dubinski i nepokolebljivo vjerujete da Moja snaga pritječe kroz vas i da za Božansku snagu ne postoji nikakav otpor. Tako će vam svijet doista moći prijetiti, ali vas neće moći pobjediti, jer Ja sam s vama i nitko Mene ne može pobjediti. Ja Sam sa vama koji želite biti Moji, poznajem vašu volju i vašu Ljubav za Mene, i što je više razumljivo ako ne da ću Ja također vama osigurati Moju Ljubav i uzeti vas pod Moj štit. Zato se ne bojte, već uzdajte u Moju Ljubav koja vas je zahvatila i neće vas nikada više pustiti da padnete.

AMEN

Spread the Truth